1. Třída Konfigurační položka (CI)

  Článek: AN0002424Aktualizováno:: 28.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Konfigurační položka řešení modelu IT (CMDB).

  Konfigurační položka (CI) je předkem řady tříd. Tyto třídy mohou být opět předkem dalších tříd, tak jak to na níže uvedeném obrázku vidíme u třídy All applications. Tato hierarchie má několik výhod:

  • Na vyšší úrovni můžeme na jednom místě definovat společné vlastnosti, které použijeme na nižší úrovni u více položek.
  • V rámci vzájemných vztahů mezi různými entitami nemusíme vytvářet odkazy na jednotlivé typy konfiguračních položek, ale vytvoříme jeden odkaz, v němž vybíráme ze všech typů konfiguračních položek. Příklad: Třída projekt obsahuje pouze tři sloupce popisující dopad projektu do konfigurační databáze (jsou to Přidávané, Modifikované a Odstraňované konfigurační položky). Bez hiearchie tříd bychom patrně vytvářeli desítky sloupců pro různé typy konfiguračních položek.

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída ci Konfigurační položky
  Předek    
  Potomci   Aplikační komponenty
  Batch
  Business služby
  Číselníky
  Datový zdroj
  DB Funkce
  DB pohledy
  DB Server
  DB uložené procedury
  Dokument
  File group
  Kabeláž
  Kategorie patchů
  Komponenty zařízení
  Lokální skupiny
  LUN
  Machine (OS server)
  MS Active Directory Položky (má potomky: MS Active Directory OU, MS Active Directory Počítače, MS Active Directory Skupiny, MS Active Directory Uživatelé)
  Naplánované úlohy
  Objekt integrační vrstvy
  OS (Operační systém)
  OS Verze
  Patche na machine
  PK certifikáty
  Prostředí
  Rack
  Rozhraní
  Rozhraní integrační vrstvy
  Servisní smlouvy
  Síťový segment
  Skupina machine
  Služby Machine (OS serveru)
  Služby na serverech
  Souborový systém
  Tabulka
  Technické služby
  Virtual datastore
  Všechny aplikace (má potomky:Aplikace, Externí systém, Instalovaná aplikace, Instalované aplikace na serverech, Instance bus. aplikace, Instance integrační vrstvy)
  WWN Alias
  Zařízení
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'ci')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'ci')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  asset Majetek Odkaz na třídu (jednoduchý) Majetek Odkaz na záznam majetku.
  cl_ci Článek - Konfigurační položky Opačný odkaz na třídu (násobný) Znalostní báze:Článek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_2 Matice compatibility CI - Konfigurační položka Opačný odkaz na třídu (násobný) Matice compatibility CI
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_3 Matice compatibility CI - Kompatibilní s Opačný odkaz na třídu (násobný) Matice compatibility CI
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_4 Matice compatibility CI - Nekomptailní s Opačný odkaz na třídu (násobný) Matice compatibility CI
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_5 Závislosti konfiguračních položek položek - Konfigurační položka Opačný odkaz na třídu (násobný) Závislosti konfiguračních položek položek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_6 Závislosti konfiguračních položek položek - Závislá na Opačný odkaz na třídu (násobný) Závislosti konfiguračních položek položek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_7 Provozní deník - Dotčené servery nebo skupiny serverů Opačný odkaz na třídu (násobný) Provozní deník
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci_8 Servisní smlouva - Konfigurační položky Opačný odkaz na třídu (násobný) Servisní smlouva
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci-2 Změnový požadavek - Ovlivněné CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Změnový požadavek (RFC)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_ci-3 Katalogový požadavek - CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Požadavky: Katalogový požadavek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci Konfigurační položky - Používá CI (ITIL) Opačný odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-11 Úkol - Reflektováno v Opačný odkaz na třídu (násobný) Úkol
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-12 Workaround - Používá CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Workaround
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-13 Úkol - Ovlivněné CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Úkol
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-14 Incident - Související CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Incident
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-15 Problém - Související CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Problém
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-16 Licence - Pokryté CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Licence
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-17 Licenční klíče - Pokryté CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Licenční klíče
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-18 Harmonogram prací - Ovlivněné CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Harmonogram prací
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-19 Změny - Ovlivněné CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Změny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-2 Konfigurační položky - Je součástí CI (ITIL) Opačný odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-20 Technické služby - Používá CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Technické služby
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-23 CI podpora - Konfigurační položky Opačný odkaz na třídu (násobný) CI podpora
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-3 Konfigurační položky - Je připojeno k CI (ITIL) Opačný odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-4 Konfigurační položky - Je instalováno na CI (ITIL) Opačný odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-5 Konfigurace - Konfigurační položky (CI) Opačný odkaz na třídu (násobný) Konfigurace
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-6 Detail konfigurační základny - CI Opačný odkaz na třídu (násobný) Detail konfigurační základny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-7 Projekt - Přidávané konfigurační položky Opačný odkaz na třídu (násobný) Projekt
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-8 Projekt - Modifikované konfigurační položky Opačný odkaz na třídu (násobný) Projekt
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-ci-9 Projekt - Odstraňovaní konfigurační položky Opačný odkaz na třídu (násobný) Projekt
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód CI Text   Kód Konfigurační položky pro použití ve skriptování nebo jiných odkazech. Neměl by být měněn.
  eol_date Datum EoL Datum a čas   Datum plánovaného ukončení konfigurační položky (např. datum konce podpory software výrobcem, plánované datum vyřazení z důvodu nekompatibility atd.).
  eol_description Popis EoL Text   Popis důvodů a dalšího kontextu ke konci životního cyklu.
  is-connected-to-ci Je připojeno k CI (ITIL) Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Metodika ITIL: Informace, k jakým Konfiguračním položkám je položka připojena.
  is-installed-on-ci Je instalováno na CI (ITIL) Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Metodika ITIL: Informace, na jakých Konfiguračních položkách je položka instalována.
  is-part-of-ci Je součástí CI (ITIL) Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Metodika ITIL: Informace, jakých Konfiguračních položek je položka součástí.
  responsible Zodpovědný Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Osoba zodpovědná za konfigurační položku. Tuto vlastnost použijte, pokud nechcete rozlišovat mezi Business vlastníkem a Technického vlastníkem.
  solution_team Řešitelský tým Odkaz na třídu (násobný) Požadavky:Řešitelský tým ICT Projektový manažer.
  uses-ci Používá CI (ITIL) Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Metodika ITIL: Informace, jaké Konfigurační položky položka používá.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_338 Závislosti konfiguračních položek - Konfigurační položka Dole Další závislosti CI Vazba na třídu
  code_339 Závislosti konfiguračních položek - Závislá na Dole Další závislosti CI Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat. Všechny třídy, které jsou potomky třídy Konfigurační položky je automaticky zdědí.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

  Přidejte nové potomky třídy

  Potřebujete novou třídu, která má být také Konfigurační položkou? Nastavte ve třídě Konfigurační položka tuto novou třídu jako potomka (menu Hierarchie třídy).

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×