1. Typ sloupce Datum

  Článek: AN0001611Aktualizováno::

  Tento typ slouží pro uložení datumu a času.

  Vlastnosti 

  Název Popis
  Formát zobrazení Definuje formát zobrazení hodnoty. Např. {0:N2} zobrazí číslo s dvěma desetinnými místy.
  V seznamu zobrazit součtové informace Určuje, zda má být pod přehledem záznamů zobrazen součtový řádek.
  Formát zobrazení Sum řádku Definuje formát zobrazení hodnot v součtovém řádku.
  Formát odkazu Formát odkazu (viz níže).
  Formát zobrazení Určuje formát zobrazení (Datum a čas, Datum a čas včetně sekund, Datum, Čas, Čas včetně sekund, Den a měsíc).
  Výchozí hodnota Výchozí hodnota sloupce vyplněná při zakládání nového záznamu.
  Minimální hodnota Minimální hodnota, kterou lze do sloupce uložit.
  Maximální hodnota Maximální hodnota, kterou lze do sloupce uložit.
  Použít jako odkaz Určuje, zda má být hodnota atributu interpretována jako html odkaz.
  Formát odkazu Umožňuje definovat způsob sestavení odkazů z hodnoty atributu.
  Název okna pro odkaz Standardně se odkaz otevírá do stejného okna, ve kterém je zobrazena aktuální stránka. Při vyplnění tohot sloupce se odkaz otevře do jiného okna.
  Umožnit otevření odkazu v seznamu Po nastavení bude možné kliknout na text v seznamu záznamů.
  Formát výběru Umožňuje zvolit které hodnoty může uživatel na stránce zadávat - např. datum, čas, sekundy.
  Zarovnání času Určuje zarovnání částu datumu a času, které uživatel na stránce nezadávává.

  Formát odkazu

  Určuje, zda hodnoty zadané do sloupce budou interpretovány jako celý odkaz nebo jen jeho část.

  Příklad:
  '{#}' - hodnota ze sloupce tvoří celý odkaz
  'http://www.company.com/index.aspx?text={#}' - hodnota ze sloupce tvoří jen část odkazu

  Text {#} je nahrazen hodnotou ze sloupce.

  Hodnota ve sloupci je výrazem, a tak je možné používat funkce jako např. Column a vložit tak do odkazu i hodnoty z jiných sloupců. Toto chování je zvlášť vhodné v dotazech, kde můžete vytvořit URL pro přechod na jinou stránku.

  Název okna pro odkaz

  Jako název můžete použít libovolný text nebo standardní názvy (HTML definice): 

  Název Popis
  _blank nové okno nebo nová záložka
  _top nejvyšší okno hierarchie rámů
  _parent nadřazený rám
  _self tentýž rám

  Formát výběru a zarovnání času

  V určitých případech není vhodné, aby uživatel vybíral celou hodnotu pro datum a čas. Např. pro DATUM OD chceme, aby uživatel vybral datum, ale nikoli čas. Ten chceme nastavit na 00:00:00. Pro DATUM DO chceme také vybírat jen datum, ale čas nastavit na 23:59:59.

  Pro tyto případy existuje pro sloupce typu datum nastavení Formát výběru, kterým určujeme, co uživatel na stránce může vybrat, a nastavení Zarovnání času, které určuje nastavení části, kterou uživatel nevybírá.

×