1. Třída Machine (OS server)

  Článek: AN0002420Aktualizováno:: 26.01.2024

  Popis

  Machine je hlavní entitou systémové vrstvy Konfigurační databáze. Eviduje servery a další nehmotné entity, určené operačním systémem, ne fyzickým zařízením.

  Konfigurační databáze ObjectGears obsahuje entitu Machine (OS server) určenou pro servery v nehmotném smyslu slova a odlišuje je tak od objektů evidovaných ve třídě Zařízení (Hardware vrstva). V prvotních fázích evidence konfiguračních položek nám vlastnosti obou entit mohou splývat a v tabulce se seznamem serverů tak možná máte vlastnosti jako název serveru, IP adresa, operační systém, windows doména a spolu s nimi i výrobce, model hardware, sériové číslo, rok výroby, konec podpory, inventární číslo a umístění serveru (místo v racku, budova, lokalita).

  Obě kategorie je vhodné oddělit a lépe rozlišit pojem serveru. V případě fyzického předmětu hovořme o Zařízení, s nímž jsou spojeny vlastnosti jako výrobce, model, sériové nebo inventární číslo. Server, jehož klíčovou vlastností je většinou operační systém, budeme nazývat Machine (OS server). Ve třídě Machine budeme evidovat kromě fyzických a virtuálních serverů, také farmy serverů, clustery, clusterové služby a další entity.

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída machine Machine (OS server)
  Předek ci Konfigurační položky
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'machine')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'machine')

  Automatický import dat

  Tuto entitu je možné automaticky plnit pomocí infrastrukturní funkce OG_Servers.

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců, pro informaci ke zděděným sloupcům viz Předkové):

  Kód Název Typ Informace od odkazu Popis
  administered-by Spravováno kým Odkaz na třídu (jednoduchý) Vlastněno kým Organizace zodpovědná za správu serveru - např. u serverů zapůjčených/spravovaných dodavatelem.
  allowed-restart Restart během business dne Pravda/nepravda   Indikuje, že server může být restartován během obchodního dne.
  back-up-dc-ip IP v záložním centru Text   Adresa serveru v záložním datacentru.
  cl_machine Katalogový požadavek - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Požadavky:Katalogový požadavek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_machine_2 machine_1 - Virtuální na Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - Baseline
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_machine_3 machine_1 - Člen farmy/clusteru Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - Baseline
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_machine_4 machine_1 - Preferovaný nód Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - Baseline
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_machine_5 machine_1 - Aktuální nód Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - Baseline
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_machine_6 machine_1 - Failover nód Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - Baseline
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine Souborový systém - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Souborový systém
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-10 Síťová rozhraní - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Síťová rozhraní
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-11 Routovací tabulka - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Routovací tabulka
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-12 Patche na serverech - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Patche na serverech
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-13 Machine (OS server) - Aktuální nód Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-14 Machine (OS server) - Failover nód Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-15 Servery - Reference Opačný odkaz na třídu (násobný) Mon. & Man.:Servery
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-16 Naplánované úlohy - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Naplánované úlohy
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-17 Instalované aplikace na serverech - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Instalované aplikace na serverech
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-18 Machine (OS server) - IP - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - IP
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-19 PK certifikáty - Distribuce certifikátu Opačný odkaz na třídu (násobný) PK certifikáty
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-2 DB server - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) DB server
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-20 Služby na serverech - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Služby na serverech
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-21 Machine (OS server) - Zálohy - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - Zálohy
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-22 Storage group - Host - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Storage group - Host
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-3 Machine (OS server) - LUN - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server) - LUN
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-4 Machine (OS server) - Virtuální na Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-5 Aplikační komponenty - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Aplikační komponenty
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-6 Machine (OS server) - Člen farmy/clusteru Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-7 Lokální skupiny - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) Lokální skupiny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-8 PK certifikáty - Machine (OS server) Opačný odkaz na třídu (násobný) PK certifikáty
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-machine-9 Machine (OS server) - Preferovaný nód Opačný odkaz na třídu (násobný) Machine (OS server)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  current-node Aktuální nód Odkaz na třídu (jednoduchý) Machine (OS server) Nód, na němž server aktuálně běží.
  description Popis Text   Popis serveru.
  dhcp-reservation DHCP rezervace Pravda/nepravda   Indikuje, že server využívá DHCP rezervaci IP adresy.
  dns-name DNS jméno Text   DNS název serveru.
  environment Prostředí Odkaz na třídu (jednoduchý) Prostředí Prostředí, do nějž server patří (např. Vývoj, Test, Akceptace, Produkce).
  failover-node Failover nód Odkaz na třídu (jednoduchý) Machine (OS server) Nód, na nějž bude server přesunut v případě pádu aktuálního nódu.
  ip IP Text   Primární adresa serveru.
  ip_live_migration IP Live Migration Text   Adresa serveru v záložním datacentru.
  last_import_datetime Datum a čas posledního importu Datum a čas   Datum a čas posledního importu, ve kterém se server nacházel.
  last-wsus-sync-time Poslední synchronizace s WSUS server Datum a čas   Datum a čas poslední synchronizace s Windows System Update Services serverem (WSUS).
  machine_contacts Kontakty serveru Odkaz na třídu (násobný) Uživatel Kontakty (uživatelé), kteří mají zájem na serveru nebo jsou zodpovědní za jeho provoz.
  machine_group Skupina machine Odkaz na třídu (jednoduchý) Skupina machine Skupina serverů, do níž server patří.
  machine-type Typ machine Odkaz na třídu (jednoduchý) Typ machine (OS serveru) Typ machine (např. server, cluster, cluster service, appliance, workstation, farm...).
  maintenance_window Okno údržby Text   Okno, v němž může probíhat údržba serveru.
  management_ip Management IP Text   IP adresa karty vzdálené vzdálené správy. Týká se fyzických serverů.
  manual_update Ruční aktualizace Pravda/nepravda   Indikuje, že záznam serveru se aktualizuje ručně.
  member-of Člen farmy/clusteru Odkaz na třídu (jednoduchý) Machine (OS server) Farma nebo cluster, jejichž je server členem.
  name Název Text   Název serveru.
  os OS Odkaz na třídu (jednoduchý) OS (Operační systém) Operační systém.
  patch-category Kategorie patchování Odkaz na třídu (jednoduchý) Kategorie patchů Kategorie (skupina serverů), v níž dochází k patchování serveru.
  physical Fyzický Pravda/nepravda   Zařízení, na němž server běží. Týká se fyzických (nativních) serverů.
  preferred-node Preferovaný nód Odkaz na třídu (jednoduchý) Machine (OS server) Nód preferovaný pro běh serveru.
  present_in_last_import Nalezen v posledním importu Pravda/nepravda   Indikuje, zda byl server nalezen v posledním importu.
  running-on Fyzický na Odkaz na třídu (jednoduchý) Zařízení Zařízení, na němž server běží. Týká se fyzických (nativních) serverů.
  san_hostname SAN host name Text   Název serveru v síti SAN.
  security-zone Bezpečnostní zóna Odkaz na třídu (jednoduchý) Bezpečnostní zóna Bezpečnostní zóna, do níž server patří (např. Vnitřní síť, jednotlivé DMZ, Internet).
  status Status Odkaz na třídu (jednoduchý) Status machine (OS serveru) Status serveru.
  team Tým Odkaz na třídu (jednoduchý) Požadavky:Řešitelský tým Tým, jemuž server patří.
  vcpu Počet CPU Celé číslo   Počet CPU přidělených serveru (fyzických nebo virtuálních).
  virtual-on Virtuální na Odkaz na třídu (jednoduchý) Machine (OS server) Cluster nebo objekt virtualizační platformy, na níž machine běží. Týká se clusterových služeb a virtuálních serverů.
  virtual-server-cpu vCPU Text   Počet CPU přidělených serveru (fyzických nebo virtuálních).
  virtual-server-ram vRAM Text   Velikost RAM přidělené serveru (fyzická nebo virtuální).
  vm_name VM název Text   Název virtuální machine ve virtualizační platformě (VMware, Hyper-V...).
  vm_notes VM Notes Text   Poznámky k serveru z virtualizační platformy.
  vm_provisioned_storage_gb VM Provisoned (GB) Celé číslo   Prostor poskytnutý serveru virtualizační platformou (VMware, Hyper-V...).
  vm_used_storage_gb VM Used (GB) Celé číslo   Prostor používaný serverem ve virtualizační platformě (VMware, Hyper-V...).
  vram RAM Celé číslo   Velikost RAM přidělené serveru (fyzická nebo virtuální).
  windows-domain Windows doména Odkaz na třídu (jednoduchý) Windows doména Doména, do níž server patří.
  wsus-server WSUS server Text   Windows System Update Services server (WSUS).

  Pravidla

  Kód Typ události Typ akce Pořadí Popis
  virtual_physical_new Před uložením nového záznamu Podmínka 10 Kontroluje, zda má server vyplněno na jaké Zařízení běží nebo na jakém Serveru je virtuální.
  virtual_physical_upd Před uložením existujícího záznamu Podmínka 10 Kontroluje, zda má server vyplněno na jaké Zařízení běží nebo na jakém Serveru je virtuální.
  check_physical_new Před uložením nového záznamu Spustit skript 20 Nastaví hodnotu ve sloupci Fyzický.
  check_physical_upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 20 Nastaví hodnotu ve sloupci Fyzický.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Tlačítka

  Ikona Kód Název Pořadí Popis
  update_baseline Aktualizuj baseline 10 Aktualizuje baseline podle stávajícího záznamu.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_1 Souborový systém - Machine (OS server) Dole Filesystem Vazba na třídu
  code_2 Aplikační komponenty - Machine (OS server) Dole Appl. komponenty Vazba na třídu
  code_3 Lokální skupiny - Machine (OS server) Dole Lokální skupiny Vazba na třídu
  code_4 Naplánované úlohy - Machine (OS server) Dole Naplánované úlohy Vazba na třídu
  code_5 Patche na serverech - Machine (OS server) Dole Patche Vazba na třídu
  code_6 Routovací tabulka - Machine (OS server) Dole Síť Vazba na třídu
  code_8 Síťová rozhraní - Machine (OS server) Dole Síť Vazba na třídu
  code_136 Machine (OS server) - IP - Machine (OS server) Dole Síť Vazba na třídu
  code_26 Instalované aplikace na serverech - Machine (OS server) Dole Instalované aplikace Vazba na třídu
  code_9 Projekt - Přidávané konfigurační položky Dole Projekty Vazba na třídu
  code_10 Projekt - Modifikované konfigurační položky Dole Projekty Vazba na třídu
  code_11 Projekt - Odstraňovaní konfigurační položky Dole Projekty Vazba na třídu
  code_38 Úkol - Ovlivněné CI Dole Projekty Vazba na třídu
  code_54 Harmonogram prací - Ovlivněné CI Dole Projekty Vazba na třídu
  code_12 Incident - Související CI Dole Incidenty a Problémy Vazba na třídu
  code_13 Problém - Související CI Dole Incidenty a Problémy Vazba na třídu
  code_88 Změny - Ovlivněné CI Dole Změny Vazba na třídu
  code_137 PK certifikáty - Machine (OS server) Dole Certifikáty Vazba na třídu
  code_138 PK certifikáty - Distribuce certifikátu Dole Certifikáty Vazba na třídu
  code_157 Konfigurační položky - Je instalováno na CI (ITIL Dole ITIL vztahy Vazba na třídu
  code_158 Služby na serverech - Machine (OS server) Dole Služby Vazba na třídu
  code_192 Technické služby - Používá CI Dole Podporuje technické služby Vazba na třídu
  code_179 DB server - Machine (OS server) Dole Hosting Vazba na třídu
  code_180 Machine (OS server) - Virtuální na Dole Hosting Vazba na třídu
  code_238 Machine (OS server) - Člen farmy/clusteru Dole Nódy Vazba na třídu
  code_237 Machine (OS server) - Zálohy - Machine (OS server) Dole Zálohy Vazba na třídu
  code_249 Storage group - Host - Machine (OS server) Dole Storage group Vazba na třídu
  code_264 Článek - Konfigurační položky Dole KB Vazba na třídu
  baseline machine Dole Baseline Vazba na třídu
  operations_log Provozní deník - Dotčené servery nebo skupiny serverů Dole Provozní deník Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

×