1. Typ sloupce Celé číslo

  Článek: AN0001615Aktualizováno:: 25.01.2021

  Tento typ slouží pro uložení celého čísla.

  Vlastnosti 

  Název Popis
  Formát zobrazení Definuje formát zobrazení hodnoty. Např. {0:N2} zobrazí číslo s dvěma desetinnými místy.
  V seznamu zobrazit součtové informace Určuje, zda má být pod přehledem záznamů zobrazen součtový řádek.
  Formát zobrazení Sum řádku Definuje formát zobrazení hodnot v součtovém řádku.
  Formát odkazu Formát odkazu (viz níže).
  Výchozí hodnota Výchozí hodnota sloupce vyplněná při zakládání nového záznamu.
  Minimální hodnota Minimální hodnota, kterou lze do sloupce uložit.
  Maximální hodnota Maximální hodnota, kterou lze do sloupce uložit.
  Použít jako odkaz Určuje, zda má být hodnota atributu interpretována jako html odkaz.
  Formát odkazu Umožňuje definovat způsob sestavení odkazů z hodnoty atributu.
  Název okna pro odkaz Standardně se odkaz otevírá do stejného okna, ve kterém je zobrazena aktuální stránka. Při vyplnění tohot sloupce se odkaz otevře do jiného okna.
  Umožnit otevření odkazu v seznamu Po nastavení bude možné kliknout na text v seznamu záznamů.
  Povolit sekvence Po nastavení se začne do sloupce generovat číselná řada (sekvence). Uživatel nemůže generovanou hodnotu měnit.

  Formát odkazu

  Určuje, zda hodnoty zadané do sloupce budou interpretovány jako celý odkaz nebo jen jeho část.

  Příklad:
  '{#}' - hodnota ze sloupce tvoří celý odkaz
  'http://www.company.com/index.aspx?text={#}' - hodnota ze sloupce tvoří jen část odkazu

  Text {#} je nahrazen hodnotou ze sloupce. Text mimo závorku je vložen jako text. {0:N0}% tedy zobrazí hodnotu ze sloupce bez desetinné části a se znakem procent.

  Hodnota ve sloupci je výrazem, a tak je možné používat funkce jako např. Column a vložit tak do odkazu i hodnoty z jiných sloupců. Toto chování je zvlášť vhodné v dotazech, kde můžete vytvořit URL pro přechod na jinou stránku.

  Název okna pro odkaz

  Jako název můžete použít libovolný text nebo standardní názvy (HTML definice):

   

  Název Popis
  _blank nové okno nebo nová záložka
  _top nejvyšší okno hierarchie rámů
  _parent nadřazený rám
  _self tentýž rám

   

×