1. OG_Servers

  Článek: AN0002427Aktualizováno:: 23.05.2020

  Tato funkce vrátí seznam serverů s jejich vlastnostmi. Seznam serverů je zjištěn v Active Directory.

  Výstupní soubor můžete použít k importu do entity Machine (OS Server).

  Hlavní předpoklady pro použití

  Předpoklad Popis

  Module Active Directory PowerShell Microsoft

  Při komunikaci s externími systémy využívajícími vykonání Powershell příkazů externím systémem je třeba na externím systému povolit remoting.
  Remote Differential Compression Pro vyčtení informací o serverech z LDAP je třeba na serveru vykonávajícím tuto funkcionalitu povolit tuto funkci systému Windows.
  AD DS and AD LDS Tools Pro vyčtení informací o serverech z LDAP je třeba na serveru vykonávajícím tuto funkcionalitu povolit tuto funkci systému Windows.
  Powershell v3 Microsoft Powershell verze 3 nebo vyšší.

  Popis

  Funkce vytvoří textový soubor obsahující informace o serverech dle konfigurace.

  Název hlavičky sloupce Popis
  Server Name Název serveru.
  DNS Host Name Název serveru v DNS.
  Domain Name Název domény serveru.
  Operating System Operační systém.
  IP IP adresa.
  CPU Počet CPU.
  CPU Number of Cores Počet jader CPU.
  CPU Name Typ CPU.
  RAM Capacity [GB] Velikost RAM v GB.

  Parametry

  Níže uvedené parametry uveďte v souboru og_configuration.ps1 (obecné parametry sdílené s jinými funkcemi) nebo v souboru OG_Servers.config (konkrétní parametry této funkce). Konfigurace parametrů je obecně popsána v dokumentaci programu Piklo.

  Parametr Popis Příklad
  [string]$LogFile Cesta k souboru, v němž má být uložen log funkcionality. [string]$LogFile = "\\yourserver\data\OG-output\Servers_Log.txt"
  [string]$OutFile Cesta k souboru, v němž má být uložen výstup funkcionality.

  [string]$OutFile = "\\yourserver\data\OG-output\Servers.txt"

  [string]$OutFileEncoding Požadované kódování výstupního souboru.  Možné volby jsou "UTF8", "Unicode", "ANSI" a "DEFAULT". Hodnota "DEFAULT" způsobí vytvoření souboru v kódování ANSI. [string]$OutFileEncoding = "UTF8"
  [string]$Delimiter Určuje oddělovač, který mábýt použit: [ ";" | "t" | "," ]. [string]$Delimiter = ";"
  [string]$HeaderOutFile Určuje, zda má výstupní soubor obsahovat hlavičku s názvy sloupců ("1") nebo ne ("0"). [string]$HeaderOutFile = "1"

  Volání

  Funkce je volána pomocí programu Piklo, který je součástí balíku ObjectGears, ze skriptu ObjectGears. Výsledek volání je třeba přiřadit do proměnné, se kterou lze ve skriptu dále pracovat.

  a = OG.Process.RunPiklo('OG_Servers','-type C')

×