Verze:
  1. Top

Vyhledat článek v dokumentaci

Jak začít s ObjectGears - Low-code development
 Jednoduchý postup pro zahájení práce s ObjectGears - stažení, instalace, první spuštění aplikace, nastavení jazyků, import uživatelů, tvorba modelů…
AN0002018
06.04.2019
Model Verzovaná dokumentace
Popis funkcionality aplikace Verzovaná dokumentace vyvinuté na platformě ObjectGears.
AN0002337
28.05.2020
Aktualizace CMDB z mnoha zdrojů dat
Praktické příklady aktualizace CMDB při použití mnoha zdrojů dat
AN0002432
29.05.2020
×