1. Business řešení - Low-code vývoj

  Článek: AN0002016Aktualizováno:: 01.06.2021

  ObjectGears je Rapid Application Development (RAD) platformou, které se nyní také označují jako Low-code. Lze na ní vyvinout řadu řešení naplňujících business potřeby. Tato řešení mohou být vyvinuta na míru zákazníka v rámci implementace, mohou být vyvíjena interními vývojářskými kapacitami zákazníka nebo třetími stranami. Spolu s licencí ObjectGears zákazník získává také určitá řešení. Tato řešení jsou představována modely ObjectGears a podporují určité procesy.

  V následujícím textu si objasníme vztah platformy, řešení, modelů a podporovaných procesů a hodnoty, které zákazníkovi přinášejí.

  Platforma

  ObjectGears je platformou umožňující vytvoření aplikací představujících řešení zákazníkových potřeb. Platforma je rámcem obsahujícím obecné funkce, které jsou využity při tvorbě řešení. Samotná platforma záměrně neobsahuje žádnou business logiku nebo vlastnosti řešení. Používá objektový přístup a nabízí takové obecné rysy jako efektivní tvorbu objektů a jejich relací, široké možnosti lokalizace aplikace, notifikace, řadu bezpečnostních mechanismů, workflow či skriptování. Tento přístup umožňuje maximální flexibilitu designéra/implementátora při tvorbě řešení, protože není omezen žádným záměrem tvůrce platformy.

  Obecnost platformy ObjectGears se projevuje jako velmi silná stránka ve srovnání s produkty, které sice vždy mají více nebo méně široké možnosti přizpůsobení (customizace), ale svou podstatou jsou zaměřeny na řešení určité oblasti (např. požadavkové systémy, systémy specializované na Configuration management. systémy specializované na správu master dat). Záměr řešení těchto určitých oblastí se u těchto systémů stává jejich vlastním omezením ve chvíli, kdy zákazník potřebuje řešit specifickou situaci, kterou tvůrce těchto systémů nepředpokládal.

  Platforma ObjectGears představuje pro zákazníka hodnotu, protože s její pomocí dokáže vyvinout řešení, na jehož vývoj by jinak spotřeboval mnohem více zdrojů. Druhou vlastností ve srovnání s jinýmy vývojářskými frameworky a platformami je přiblížení se business uživateli/architektovi/analytikovi. Řešení v ObjectGears dokáže vyvinout uživatel, který se orientuje v problematice, kterou potřebuje řešit, chápe vztahy mezi entitami, s kterými potřebuje pracovat, ví jaké vlastnosti tyto entity mají a jaké role v procesu budou vystupovat. Zároveň tento uživatel pro vývoj aplikace nepotřebuje znalost programování, ale dokáže ji vytvořit v uživatelském rozhraní ObjectGears "naklikáním". Specifické věci lze řešit skriptováním, které představuje několikanásobně efektivnější variantu oproti klasickému programování aplikace, jak z pohledu časové náročnosti, tak potřebných programátorských znalostí.

  Vlastnosti platformy ObjectGears jsou popsány v části Systém ObjectGears. Efektivita při použití platformy ObjectGears při vývoji aplikace je demonstrována v části Případové studie. Ostatní příklady použití se nacházejí v části Příklady a doporučené postupy.

  Business řešení

  ObjectGears je dodáváno s několika řešeními. Jedná se o Znalostní bázi, Systém pro Configuration management, Systém pro Service Desk, Systém pro provoz IT systémů, Systém pro Change management...

  Podporované procesy

  Výše uvedená řešení se týkají řady ITIL procesů - např. Incident a Problem management, Request fulfilment, Change management, Test management, Release management atd. ObjectGears však podporuje i další procesy mimo tuto oblast. Podívejte se na přehled podporovaných procesů.

  Modely

  Uvedená řešení a procesy jsou obsaženy v modelech ObjectGears. Model ObjectGears představuje určitou ucelenou oblast. Protože jednotlivé procesy jsou v reálném světě propojeny, i modely ObjectGears mohou být propojeny - např. odkazovat se na data jiného modelu atd. To přináší další úroveň efektivity v oblasti integrace ve srovnání se situací, kdy zákazník každou uvedenou oblast řeší jinou aplikací.

×