1. Jak začít s ObjectGears - Low-code development

  Článek: AN0002018Aktualizováno:: 25.01.2021

  Vítejte v systému Objectgears, Rapid Application Development platformě, které se dnes také označují jako Low-code systémy. Níže naleznete jednoduchý postup, jak se seznámit s novým systémem a jak ho nainstalovat a nakonfigurovat. Pokud zde nenaleznete odpovědi na všechny své dotazy, pak nás neváhejte kontaktovat na emailu info@objectgears.cz.

  Pro další seznámení se podívejte na jednotlivá videa.

  Co je ObjectGears

  Systém ObjectGears je systémem pro práci s firemními daty, základnou pro vaše aplikace. Většinu vašich aplikací tak můžete provozovat na jedné platformě, která vás odstiňuje od databáze, uživatelského rozhraní a řady dalších věcí. To šetří váš čas při vývoji nových aplikací.

  K dispozici je několik připravených modelů a řešení, které můžete ve vaší firmě výhodně použít.

  Další výhody jsou:

  • rychlý vývoj nových aplikací (na principech no-code nebo low-code vývoje)
  • spousta možností pro aplikace na pár kliknutí či skriptování
  • autentifikace a autorizace, přístup pomocí rolí
  • workflow
  • lokalizace
  • reporty ve formě tabulek a grafů
  • vynikající rozšiřitelnost o další funkce
  • jednoduchá údržba systému
  • automatická aktualizace na nový operační systém a databázi
  • velmi výhodná licence
  • ...a další

  Stažení, instalace, licence

  Pro stažení ZDARMA je k dispozici omezená verze. Druhou možností získání plné verze systému ObjectGears jeho zakoupením.

  Před instalací si zkontrolujte systémové požadavky na systém.

  Pro instalaci si stáhněte instalační program, který systém ObjectGears nainstaluje včetně všech dalších součástí.

  Před spuštěním systému je třeba provést konfiguraci několika částí systému.

  Licence Vás opravňuje k vytvoření různých typů instací. Například produkční, akceptační, testovací vývojové. Proto doporučujeme vytvořit různá prostředí a připravované změny řádně testovat.

  První nastavení po spuštění systému

  Po nakonfigurování systému neodkládejte první spuštění webové části. Je třeba vytvořit prvního uživatele. Teprve potom bude systém plně inicializován a zabezpečen.

  Uživatelské rozhraní

  Nyní se seznamte se základním ovládáním aplikace. Na tomto odkazu je rychlý přehled rozložení ovládacích prvků systému ObjectGears a popis několika typických stránek systému. Během pár minut tak získáte přehled, jak systém ovládat.

  V dokumentaci jsou pod touto stránkou popsány všechny další obrazovky. Na tyto popisy se také dostanete kliknutím na ikonu nápovědy vpravo nahoře na každé stránce. Vždy je vám zobrazena dokumentace pro aktuální stránku.

  Nastavení jazyků

  Systém ObjectGears je lokalizován do několika základních jazyků. Nicméně máte možnost si do určité míry provést vlastní lokalizace do požadovaných jazyků. Na stránce Seznam jazyků lze vlastností Lokalizovat metadata ovlivnit, do jakých jazyků bude možné rozhraní systému ObjectGears lokalizovat. Proveďte nastavení pro používané jazyky ve vaší firmě před další úpravou systému.

  Import osob

  Systém je již nastaven, ale není možné přihlášení uživatelů. Přístup má jen prvního vytvořeného uživatele (administrátor).

  Podle nastavení systému můžete uživatele vytvořit ručně - to v případě, kdy jich je omezené množství. Druhou možností je import uživatelů z externího zdroje (např. ze souboru).

  Pro import uživatelů si vytvořte soubor s uživateli a nakonfigurujte nový import. V něm je třeba nastavit Cíl = Do tabulky uživatelů.

  Importní soubor by měl mít minimálně tyto sloupce: Account, Code, FullName, FirstName, LastName, Email, LoginEnable. Soubor můžete nechat vyrobit pomoci infrastrukturní funkce ObjectGears OG_AD-User, která získá data z Active Directory.

  Tvorba modelů

  Aplikace se v ObjectGears označují jako modely. V instalaci jsou již připravené modely pro práci s úkoly, řešení pro IT procesy atd. Ty můžete rozšířit a dále vytvářet zcela nové modely.

  Základní postup pro vytvoření nových modelů je následující:

  • vytvořit model
  • vytvořit potřebné role (pokud již neexistují) a přiřadit je k modelu
  • vytvořit třídy se sloupci a dotazy
  • ke třídám a dotazům přiřadit patřičné role
  • vytvořit tlačítka pro přidání další funkcionality
  • vytvořit importy a exporty pro vazbu na okolní systémy (nebo použijte webové služby či další integrační vzory)
  • nastavte a naplánujte archivaci klíčových tříd
  • ... další požadované práce (notifikace, workflow, joby, automatické časové operace...)

  Při vytváření nového modelu si promyslete co:

  • je obecné a může být vyčleněno do obecných číselníků
  • zda některé funkce nebo data již nemáte v jiném modelu a můžete je tak sdílet
  • zda navrhovaná funkcionalita není zbytečně složité - to zvyšuje nároky na programování a údržbu

  Další inspiraci můžete nalézt v případových studiích.

  Sledování výkonu ObjectGears

  Spuštěním systému teprve vše začíná. Systém je jako živý a v čase se mění v závislosti na zátěži od uživatelů a rostoucí databázi. Proto je třeba průběžně sledovat odezvu stránek, které se zasílají uživatelům, a kontrolovat, zda příliš neroste.

  Další věcí, které je vhodné věnovat pozornost, je velikost databáze. Databázi lze nastavit automatický růst, pokud je na disku dostatek místa.

  Pro redukci velikosti databáze je připravena funkce pro údržbu logů. Jejím cílem je odmazávat logovací a archivní tabulky.

  Pro hledání důvodu skokového zpomalení systému je možné použít připravené dotazy s počty řádek v systému a uživatelských datech.

  Většinu těchto užitečných pomůcek naleznete v modelu SYSTÉMOVÉ UTILITY.
   

×