1. Třída Změny

  Článek: AN0002499Aktualizováno:: 04.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Změny řešení modelu IT (CMDB). Jedná se entitu evidující Změnu, ke které došlo na Konfigurační položce a která není podchycena jiným způsobem (např. Úkol). Cílem je zaregistrovat Změnu, ke které došlo, bez ohledu na to, jakým způsobem byla autorizována, tak, aby Konfigurační databáze (CMDB) byla aktuální a Řešitelé eventuálních budoucích Incidentů měli informaci, o tom, co proběhlo. Pro plánované Změnové požadavky vyžadující schvalování použijte entitu Změnový požadavek (RFC).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída changes Změny
  Předek    
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'changes')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'changes')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  affected-CI Ovlivněné CI Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které budou Změnou dotčeny.
  cl_changes Workflow požadavek - Změny Opačný odkaz na třídu (násobný) Workflow požadavek (opačný) Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód Změny pro použití ve skriptování nebo jiných odkazech. Neměl by být měněn.
  date Datum Datum a čas   Datum provedení Změny.
  description Popis Text   Popis Změny.
  environment Prostředí Odkaz na třídu (násobný) Prostředí Prostředí, jichž se Změna týká.
  files Soubory Soubor   Přílohy ke Změně.
  name Název Text   Název Změny, krátký popis toho, co má být provedeno.
  rfc Změnový požadavek (RFC) Odkaz na třídu (jednoduchý) Změnový požadavek (RFC) Změnový požadavek (RFC), v rámci jehož řešení se Změna provádí.
  solver Řešitel Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Řešitel provádějící Změnu.
  within_incident V rámci incidentu Odkaz na třídu (násobný) Incident Incidenty, v rámci jejichž řešení se Změna provádí.
  within_problem V rámci problému Odkaz na třídu (násobný) Problém Problémy, v rámci jejichž řešení se Změna provádí.
  within_project V rámci projektu Odkaz na třídu (jednoduchý) Projekt Projekt, v rámci jehož řešení se Změna provádí.
  within_task V rámci úkolu Odkaz na třídu (násobný) Úkol Úkoly, v rámci jejichž řešení se Změna provádí.

   

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

×