1. Typ sloupce Soubor

  Článek: AN0001613Aktualizováno:: 10.05.2021

  Tento typ slouží pro uložení souborů.

  Vlastnosti 

  Název Popis
  Max. počet souborů Určuje, kolik souborů lze nejvýše k záznamu v daném sloupci připojit. Počet se týká jen nesmazaných souborů. Počet smazaných souborů není omezen.
  Max. velikost souboru Určuje max. velikost souboru, který lze k záznamu připojit. Číslo je třeba doplnit jednotkou v comboboxu (B, KB, MB).
  Typ mazání souborů Určuje způsob mazání souborů v záznamu.
  Zobrazit obrázky v galerii Určuje, zda mají být soubory typu obrázek po otevření zobrazeny v galerii, kterou může uživatel procházet.
  Způsob uložení souborů Určuje jak se mají ukládat soubory. Uživatel může zvolit databázi, diskové úložiště nebo Filestream (pokud je nakofigurován).
  Seznam povolených přípon Pro omezení jen na soubory se specifickou příponou zadejte seznam přípon oddělených čárkou.
  Mazat nejstarší soubory

  Pokud by přidáním nového souboru došlo k překročení Max. počet souborů bude při zaškrtnutí této volby smazán nejstarší soubor.

  Jinak dojde k vypsání chybového hlášení.

  Skript pro omezení vrácení obsahu souboru

  V detailu sloupce je možnost zadat skript, kterým lze řídit, zda má uživatel právo číst soubor. Pokud uživatel klikne v detailu záznamu na odkaz pro stažení souboru, lze skriptem provést podrobnou kontrolu, zda mu může být obsah souboru zobrazen.

  Na konci skriptu napište return true, pokud uživatel může soubor vidět, nebo return false pro zakázání zobrazení.

  Pokud chcete uživateli odepřít stažení souboru, můžete jej informovat chybovým hlášením:

    OGActualMessage.SetError('Soubor si nemůžete stáhnout.');
    return false;

  Vlastnosti dostupné ve skriptu:

  Název Popis
  OG Společný objekt pro skripty.
  OGForm Objekt pro práci s obsahem stránky.
  OGModel Model, ve kterém je sloupec.
  OGClassDef Třída, ve které je sloupec.
  OGColumn Sloupec typu Soubor.
  OGFileInfo Informace o souboru.
  OGActualMessage Objekt pro nastavení hlášení ze skriptu.

  V objektu OGActualMessage, lze používat pouze funkce pro Error. Funkce pro Info a Success zde nejsou dostupné.

  Typ mazání souborů

  Existují tyto možnosti:

  • Nemazat - smazání přiloženého souboru není možné.
  • Logicky smazat - soubor je označen jako smazaný. Je však možné ho zobrazit.
  • Mazat pouze obsah souboru - soubor je označen jako smazaný a není možné ho zobrazit.
  • Fyzicky smazat z databáze - soubor je zcela a trvale odstraněn z databáze.

  Pravidla

  Na sloupci je možné definovat dvě pravidla. Jedno je Před uložením nového záznamu a druhé Před smazáním záznamu. Pro oba typy je možné definovat pouze spouštěný skript.

  Objekty pro skript Před uložením nového záznamu:

  Název Popis
  OGModel Model, ve kterém je sloupec.
  OGDataParent Třída, ve které je sloupec.
  OGColumn Sloupec typu Soubor.
  OGActualDataRowId ID záznamu, kterému soubor patří.
  OGFileTmpCode Kód souboru. Je nastaven, pokud záznam DataRow ještě není uložen v databázi.
  OGFileName Název souboru.
  OGFileContent Obsah souboru v bytech.
  OGFileMimeType Mime typ souboru.
  OG Společný objekt pro skripty.

  Objekty pro skript Před smazáním záznamu:

  Název Popis
  OGDataRowFile Soubor
  OGModel Model, ve kterém je sloupec.
  OGDataParent Třída, ve které je sloupec.
  OGColumn Sloupec typu Soubor.
  OG Společný objekt pro skripty.

   

×