1. Třída Projekt

  Článek: AN0002498Aktualizováno:: 04.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Projekt řešení modelu IT (CMDB).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída project Projekt
  Předek    
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'project')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'project')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  active Aktivní Pravda/nepravda   Indikuje, zda je projekt Aktivní a má být nabízen v odkazech na Projekt.
  added-ci Přidávané konf. položky Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které budou projektem přidány.
  bus_mandays Interní BUS náklady (MD) Celé číslo   Interní business náklady projektu v mandays.
  category Kategorie Odkaz na třídu (jednoduchý) Kategorie projektu Kategorie projektu.
  cl_project Změny - V rámci projektu Opačný odkaz na třídu (násobný) Změny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_2 Incident - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Incident
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_3 Evidence rizik - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Evidence rizik
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_4 WBS - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) WBS
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_5 Epic - Project Opačný odkaz na třídu (násobný) Epic
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_6 Testovací plán - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Testovací plán
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_7 Projekt - Implementuje příležitosti Opačný odkaz na třídu (násobný) Projekt
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project_8 Dopady projektů - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Dopady projektů
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project-3 Roadmapa projektu - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Roadmapa projektu
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_project-4 Rok projektu - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Zdroje projektu
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-project Projekt - Závisí na Opačný odkaz na třídu (násobný) Projekt
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-project-2 Úkol - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Úkol
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-project-4 Harmonogram prací - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Harmonogram prací
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-project-5 Změnový požadavek - Projekt Opačný odkaz na třídu (násobný) Změnový požadavek (RFC)
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód projektu pro použití ve skriptování nebo jiných odkazech. Neměl by být měněn.
  criticality Kritičnost Barva   Kritičnost projektu.
  datefrom Od Datum a čas   Odkdy.
  dateto Do Datum a čas   Dokdy.
  depending-on Závisí na Odkaz na třídu (násobný) Projekt Jiné projekty, na nichž dokončení projektu závisí.
  description Popis Text   Popis projektu. Dlouhý text.
  external-cost Externí náklady (CZK) Celé číslo   Externí náklady projektu v CZK.
  ict-project-manager ICT Project manager Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel ICT Projektový manažer.
  ict-resp-manager Zodpovědný ICT manager Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Liniový manažer IT zadpovědný za projekt.
  implementing_ideas Implentuje ideje Odkaz na třídu (násobný) Idea projektu Ideje, které projekt implementuje.
  implementing_opportunities Implentuje příležitosti Odkaz na třídu (násobný) Projekt Příležitosti, které projekt implementuje.
  internal-cost Interní IT náklady (MD) Celé číslo   Interní IT náklady projektu v mandays.
  modified-ci Modifikované konfig. položky Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které budou projektem modifikovány.
  name Název Text   Název projektu.
  parent Rodičovská entita Odkaz na třídu (jednoduchý) Rodičovská entita projektu Nadřízená entita projektu (Portfolio nebo Program).
  project_team Projektový tým Odkaz na uživatele (násobný) Uživatel Projektový tým.
  project_type Typ projektu Odkaz na třídu (jednoduchý) Typ projektu Typ projektu (Projekt - klasický, Projekt - agilní, Malá změna, Liniová změna, Příležitost).
  removed-ci Odstraňovaní konfig. položky Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které budou projektem odebrány.
  sponzor Sponzor Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Sponsor projektu.
  stage Etapa Odkaz na třídu (jednoduchý) Nastavení etapy Projektová etapa, v níž se Projekt nachází.
  status Status Odkaz na třídu (jednoduchý) Stav projektu Status projektu.
  steering_committtee Řídící výbor Odkaz na uživatele (násobný) Uživatel Řídící výbor (Steering committee) projektu.
  year Rok Celé číslo   Rok projektu (pro použití u krátkodobých projektů).

   

  Pravidla

  Kód Typ události Typ akce Pořadí Popis
  set_pm_and_team_member Před uložením nového záznamu Spustit skript 10 Nastaví první stage podle Typu projektu. Pokud není vyplněn ICT Projektový manažer, nastaví do něj aktuálního uživatele. Přidá aktuálního uživatele do Projektového týmu.
  background_new Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 10 Podbarveni - New
  backround_ongoing Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 20 Podbarveni - Ongoing
  create-tasks Po uložení nového záznamu Spustit skript 30 Vytvoří úkoly pro dodání artefaktů dle první etapy projektu.
  background_closed Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 30 Podbarveni - Closed
  set_status_new Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 40 U nového záznamu nastaví Status na New.
  project-init Před zobrazením nového záznamu v detailu Spustit skript 50 U nového záznamu nastaví Rodičovskou entitu projektu.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Tlačítka

  Ikona Kód Název Pořadí Popis
  display_gantt Zobrazit Gantt 10 Zobrazí Gantt chart daného projektu.
  display_portfolio Zobrazit portfolio 20 Zobrazí Portfolio projektů.
  to_... K etapě: ... 100 - 1500 Zkontroluje, zda byly dokončeny Úkoly týkající se současné Etapy projektu, a pokud tomu tak je, nastaví Projektu novou Etapu a za založí pro ni odpovídající nové Úkoly, které mají dodat potřebné Artefakty.
  Jedná se více tlačítek zajišťujících přechod mezi jednotlivými Etapami.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_120 Úkol - Projekt Dole Úkoly Vazba na třídu
  wbs WBS - Projekt Dole WBS Vazba na třídu
  code_191 Harmonogram prací - Projekt Dole Harmonogram Vazba na třídu
  code_290 Změny - V rámci projektu Dole Související změny Vazba na třídu
  code_306 Roadmapa projektu - Projekt Dole Roadmapa Vazba na třídu
  code_307 Rok projektu - Projekt Dole Roky projektu Vazba na třídu
  audit <Audit> Dole Audit trail Archiv záznamu
  mandays_plan Projekt Dole Mandays plan Vazba na dotaz
  free_project_capacities Projekt Dole Volné kapacity projektu Vazba na dotaz
  risk_log Evidence rizik - Projekt Dole Evidence rizik Vazba na třídu
  epics Epic - Project Dole Epics Vazba na třídu
  test_plans Testovací plán - Projekt Dole Testovací plány Vazba na třídu
  project_impacts Dopady projektů - Projekt Dole Dopady projektu Vazba na třídu
  stage_control_gate Úkol - Projekt Dole Kontrolní brána etapy Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

  Nastavte oprávnění na organizační struktury

  Pokud potřebujete oddělit viditelnost projektů podle uživatelů, kteří na nich pracují, použijte Organizační struktury. Pomocí nich můžete řídit oprávnění na jednotlivé záznamy. Budete sdílet jedno úložiště projektů, ale zároveň přidělíte oprávnění jen na projekty, které uživatelé potřebují vidět.

×