1. Třída Incident

  Článek: AN0002501Aktualizováno:: 23.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Incident řešení modelu IT (CMDB).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída incident Incident
  Předek    
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'incident')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'incident')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  cl_incident Uživatelem hlášený problém - Incident Opačný odkaz na třídu (násobný) Požadavky:Hlášení uživatele
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_incident_2 Časové známky - Incident Opačný odkaz na třídu (násobný) Časové značky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_incident_3 Servisní smlouva - cíle - Incident Opačný odkaz na třídu (násobný) Servisní smlouva - cíle
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_incident-2 Workflow požadavek - Incident Opačný odkaz na třídu (násobný) Workflow požadavek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_incident-3 History - Incident Opačný odkaz na třídu (násobný) Výkazy
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-incident Servisní požadavky - Incidenty Opačný odkaz na třídu (násobný) Servisní požadavky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-incident-2 Změny - V rámci incidentu Opačný odkaz na třídu (násobný) Změny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód incidentu pro použití ve skriptování nebo jiných odkazech. Neměl by být měněn.
  customer Zákazník Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Uživatel, který incident hlásil.
  date-and-time Datum a čas Datum a čas   Datum a čas vzniku incidentu.
  description Popis Text   Popis incidentu. Dlouhý text.
  escalate Eskalovat Pravda/nepravda   Příznak, zda je Incident eskalován..
  files Soubory Soubor   Přílohy k incidentu.
  impact Dopad Odkaz na třídu (jednoduchý) Dopad incidentu Dopad incidentu.
  known-error Známá chyba Odkaz na třídu (jednoduchý) Známé chyby Známá chyba, která incident působí.
  name Název Text   Název incidentu. Stručný popis, v čem spočívá.
  phone_confirmation Telefonické potvrzení Pravda/nepravda   Indikace, zda má být zákazník informován o vyřešení telefonicky.
  problem Problém Odkaz na třídu (jednoduchý) Problém Známý Problém, který incident způsobuje.
  project V rámci projektu Odkaz na třídu (jednoduchý) Projekt Projekt, v rámci něhož incident vznikl a je incident řešen.
  real-resolution Skutečný čas vyřešení Datum a čas   Skutečný čas vyřešení incidentu.
  real-resolution-month Měsíc skutečného vyřešení Text   Měsíc, kdy byl incident vyřešen.
  related-ci Související aplikace Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které jsou incidentem dotčeny.
  resolution Řešení Text   Popis řešení incidentu. Dlouhý text s režímem přidávaných komentářů.
  sla_start SLA start Datum a čas   Datum a čas, od kdy běží SLA.
  solution_team Řešitelský tým Odkaz na třídu (jednoduchý) Požadavky:Řešitelský tým Tým, kterému je incident přidělen.
  solver Řešitel Odkaz na třídu (jednoduchý) Uživatel Řešitel, kterému je incident přidělen.
  status Status Odkaz na třídu (jednoduchý) Stav incidentu Status incidentu.
  target-resolution Cílový čas vyřešení Datum a čas   Čas, kdy má být incident podle SLA nejpozději vyřešen.
  vip VIP Pravda/nepravda   Indikuje, zda se incident týká VIP uživatele.

   

  Pravidla

  Kód Typ události Typ akce Pořadí Popis
  status-as-new Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 10 Nastaví status na New.
  status-as-open Před uložením existujícího záznamu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 20 Nastaví status na Open.
  colour_new Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 30 Podbarveni - New
  incident Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 35 Nastaví dotčenou konfigurační položku, pokud je obsažena v URL.
  colour_open Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 40 Podbarveni - Open
  colour_closed Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 50 Podbarveni - Closed
  target-resolution-new Před uložením nového záznamu Spustit skript 80 Vypočítá Cílový čas vyřešení.
  impact_mandatory_upd Před uložením existujícího záznamu Podmínka 85 Vyžaduje vyplnění Dopadu.
  new_notification Po uložení nového záznamu Odeslat upozornění 100 Pošle notifikaci Řešiteli.
  upd_notification Po uložení existujícího záznamu Odeslat upozornění 110 Pošle notifikaci Řešiteli.
  real_resolution_and_status Před uložením existujícího záznamu Podmínka 120 Před uzavřením Incidentu vyžaduje nastavit Skutečný čas vyřešení.
  upd_notification_customer Po uložení existujícího záznamu Odeslat upozornění 130 Pošle notifikaci Zákazníkovi.
  link_incident_to_user_call Po uložení nového záznamu Spustit skript 140 Pokud je v URL ID hlášení, tak incident napojí k hlášení.
  assign_solver Před uložením nového záznamu Spustit skript 150 Přiřadit řešitele dle responsible v CI.
  assign_solver_upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 160 Přiřadit řešitele dle responsible v CI.
  time_mark_upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 200 Založí záznam do Časových značek při aktualizaci určených sloupců.
  target-resolution-upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 200 Vypočítá Cílový čas vyřešení.
  new_sap Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 210 Převezme z URL Konfigurační položku a vyplní ji do sloupce releated-ci.
  new_og Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 220 Převezme z URL Konfigurační položku a vyplní ji do sloupce releated-ci.
  new_dwh Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 230 Převezme z URL Konfigurační položku a vyplní ji do sloupce releated-ci.
  upd_escalate Po uložení existujícího záznamu Spustit skript 400 Eskalace na nadřízeného.
  set_state_assigned_ins Před uložením nového záznamu Spustit skript 1000 Nastavení stavu assigned při zadaném řešiteli
  set_state_assigned_upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 1010 Nastavení stavu assigned při zadaném řešiteli

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Tlačítka

  Ikona Kód Název Pořadí Popis
  new_problem Nový problém 400 Založí nový Problém s daty z Incidentu.
  takeover Převzít 610 Nastaví jako Řešitele aktuálního uživatele a uloží záznamu.
  resolve Vyřešit 690 Nastaví Status na Vyřešeno.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_241 Změny - V rámci incidentu Dole Související změny Vazba na třídu
  code_247 Servisní požadavky - Incidenty Dole Servisní požadavky Vazba na třídu
  code_282 Uživatelem hlášený problém - Incident Dole Uživatelem hlášený problém Vazba na třídu
  code_292 History - Incident Dole Výkaz práce Vazba na třídu
  time_marks Časové známky - Incident Dole Časové značky Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

  Nastavte oprávnění na organizační struktury

  Pro omezení přístupů na Incidenty jsou zákazníkům incidentů nastavena oprávnění přes Organizační struktury.

  Pokud potřebujete oddělit viditelnost incidentů i pro řešitele, použijte Organizační struktury i pro ně. Pomocí nich můžete řídit oprávnění na jednotlivé záznamy. Budete sdílet jedno úložiště Incidentů, ale zároveň přidělíte řešitelům oprávnění jen na Incidenty, které tito řešitelé potřebují vidět.

×