1. CI - Konfigurační položky

  Článek: AN0002424Aktualizováno:: 29.05.2020

  Konfigurační položka (CI) je předkem řady tříd. Tyto třídy mohou být opět předkem dalších tříd, tak jak to na níže uvedeném obrázku vidíme u třídy All applications. Tato hierarchie má několik výhod:

  • Na vyšší úrovni můžeme na jednom místě definovat společné vlastnosti, které použijeme na nižší úrovni u více položek.
  • V rámci vzájemných vztahů mezi různými entitami nemusíme vytvářet odkazy na jednotlivé typy konfiguračních položek, ale vytvoříme jeden odkaz, v němž vybíráme ze všech typů konfiguračních položek. Příklad: Třída projekt obsahuje pouze tři sloupce popisující dopad projektu do konfigurační databáze (jsou to Přidávané, Modifikované a Odstraňované konfigurační položky). Bez hiearchie tříd bychom patrně vytvářeli desítky sloupců pro různé typy konfiguračních položek.

  Hlavní vlastnosti třídy Konfigurační položky (CI):

  Vlastnost Popis
  Kód (Code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky.
  Majetek (Assett) Identifikátor majetku, který Konfigurační položka představuje.
  Datum konce životního cyklu (EOL date) Datum plánovaného ukončení konfigurační položky (např. datum konce podpory software výrobcem, plánované datum vyřazení z důvodu nekompatibility atd.).
  Popis konce životního cyklu (EOL description) Popis důvodů a dalšího kontextu ke konci životního cyklu.
  Zodpovědný (Responsible) Osoba zodpovědná za konfigurační položku. Tuto vlastnost použijte, pokud nechcete rozlišovat mezi Business vlastníkem a Technického vlastníkem.
  Business vlastník (Business owner) Osoba zodpovědná za položku z pohledu schvalování změn. Příkladem je Garant aplikace. Tuto vlastnost použijte, pokud chcete rozlišovat mezi Business vlastníkem a Technickým vlastníkem.
  Technický vlastník (Technical owner) Osoba zodpovědná za podporu a implementaci změn. Příkladem je Správce aplikace. Tuto vlastnost použijte, pokud chcete rozlišovat mezi Business vlastníkem a Technickým vlastníkem.

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×