1. Zařízení (Device)

  Článek: AN0002421Aktualizováno:: 11.04.2020

  Zařízení (Device) je hlavní entitou hardware vrstvy Konfigurační databáze. Eviduje fyzická zařízení a další hmotné entity jako servery, appliance, ATS switche, blade enclosure, disk enclosure, disk storage, FC switch, firewall, GSM modem, IP switch, KVM switch, multifunkční tiskárny, NAS, PBX, PTL, VTL...

  Hlavní vlastnosti třídy Zařízení (Device):

  Vlastnost Popis
  Kód (Code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky. Vlastnost zděděná z předka Konfigurační položky.
  Typ zařízení (Device type) Typ zařízení - např. servery, appliance, ATS switche, blade enclosure, disk enclosure, disk storage, FC switch, firewall, GSM modem, IP switch, KVM switch, multifunkční tiskárny, NAS, PBX, PTL, VTL...
  Výrobce (Manufacturer) Výrobce zařízení.
  HW model (HW model) Model zařízení.
  Sériové číslo (Serial number) Sériové číslo.
  Konfigurace modelu (Model configuration) Odkaz na detaily konfigurací pro daný model, které nakupujete.
  Status (Status) Status zařízení.
  Prostředí (Environment) Prostředí, do nějž zařízení patří (např. Vývoj, Test, Akceptace, Produkce).
  Bezpečnostní zóna (Security zone) Bezpečnostní zóna, do níž zařízení patří (např. Vnitřní síť, jednotlivé DMZ, Internet).
  Popis (Description) Popis zařízení.
  Typ CPU (CPU type) Typ CPU.
  Počet CPU (Number of CPU) Počet CPU.
  Počet CPU jader (Number of CPU core) Počet CPU jader.
  RAM (RAM) RAM v GB.
  HDD (HDD) Interní disky zařízení.
  Rodičovské zařízení (Parent device) Rodičovské zařízení, v němž se zařízení nachází. Např. blade server má rodičovské zařízení blade enclosure.
  Vlastněno kým (Owned by) Vlastník zařízení.
  Pozice (Position) Pozice (v racku nebo mimo rack), v níž se zařízení nachází.
  Rok výroby (Year of production) Rok výroby zařízení.
  Konec podpory (End of support) Konec podpory zařízení výrobcem nebo jiným dodavatelem.
  Hostovaná machine (OS server) Machine (OS server), která na daném zařízení běží.
  Komentář (Comment) Komentář.
  Inventární číslo (Inventory number) Inventární číslo zařízení.
  Majetek (Asset) Odkaz na položku majetku, který dané zařízení představuje.

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×