1. Třída Úkol

  Článek: AN0002497Aktualizováno:: 30.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Úkolu řešení modelu IT (CMDB).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída tasks Úkol
  Předek    
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'tasks')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'tasks')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  affected-CI Ovlivněné CI Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které budou úkolem dotčeny.
  area Oblast Odkaz na třídu (jednoduchý) Oblast Oblast, do níž úkol spadá.
  artifact Artefact Odkaz na třídu (jednoduchý) Artefakty Artefakt, který má úkol dodat.
  cl_tasks Workflow požadavek - Úkoly Opačný odkaz na třídu (násobný) Workflow požadavek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_tasks_2 Katalogový požadavek - Úkol Opačný odkaz na třídu (násobný) Požadavky:Katalogový požadavek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_tasks_3 Časové známky - Úkol Opačný odkaz na třídu (násobný) Časové značky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_tasks_4 Úkol - Rodičovská položka Opačný odkaz na třídu (násobný) Úkol
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_tasks-2 Historie - Úkol Opačný odkaz na třídu (násobný) Výkazy
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-tasks Úkol - Závisí na Opačný odkaz na třídu (násobný) Úkol
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-tasks-2 Servisní požadavky - Úkoly Opačný odkaz na třídu (násobný) Servisní požadavky
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-tasks-3 Změny - V rámci úkolu Opačný odkaz na třídu (násobný) Změny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód úkolu pro použití ve skriptování nebo jiných odkazech. Neměl by být měněn.
  customer Zákazník Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Uživatel, pro nějž je úkol vypracováván.
  deadline Termín Datum a čas   Cílový datum pro vyřešení úkolu.
  depending-on Závisí na Odkaz na třídu (násobný) Úkol Jiné úkoly, na nichž dokončení úkolu závisí.
  description Popis Text   Popis úkolu. Dlouhý text s režimem přidávaných komentářů.
  escalate Eskalovat Pravda/nepravda   Příznak, zda je úkol eskalován.
  files Soubory Soubor   Přílohy k úkolu.
  change_request Změnový požadavek (RFC) Odkaz na třídu (jednoduchý) Změnový požadavek (RFC) Změnový požadavek, kterého se úkol týká.
  md_estimate Odhad mandays Desetinné číslo   Odhad mandays, které si splnění úkolu vyžádá.
  name Název Text   Název úkolu, krátký popis toho, co má být provedeno.
  parent Nadřízený úkol Odkaz na třídu (jednoduchý) Úkol Nadřízený úkol.
  project Projekt Odkaz na třídu (jednoduchý) Projekt Projekt, do něhož úkol patří.
  reflected-in Reflektováno v Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, v nichž bylo dokončení úkolu reflektováno.
  release Release Odkaz na třídu (jednoduchý) Release Release, kterého se úkol týká.
  request Detailní požadavek Odkaz na třídu (jednoduchý) Detailní požadavek Detailní požadavek, kterého se úkol týká.
  resolution Řešení Text   Popis, jak byl úkol vyřešen.
  solution_team Řešitelský tým Odkaz na třídu (jednoduchý) Řešitelský tým Řešitelský tým, kterému je úkol přidělen.
  solver Řešitel Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Řešitelský tým, kterému je úkol přidělen.
  solvers Spolupráce Odkaz na uživatele (násobný) Uživatel Uživatelé, kteří na úkolu spolupracují s hlavním Řešitelem.
  stage_settings Etapa Odkaz na třídu (jednoduchý) Nastavení etapy Projektová etapa, jíž se úkol týká.
  status Status Odkaz na třídu (jednoduchý) Status úkolu Status úkolu.
  user_story User story Odkaz na třídu (jednoduchý) User story User story, jíž se úkol týká.
  wbs_item Položka WBS Odkaz na třídu (jednoduchý) WBS Položka Work Breakdown Structure, jíž se úkol týká.

   

  Pravidla

  Kód Typ události Typ akce Pořadí Popis
  inic_project Před zobrazením nového záznamu v detailu Spustit skript 10 Doplnění projektu, pokud se úkol inicializuje podle Změnového požadavku (RFC)
  colour_new Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 10 Podbarveni - New
  colour_work_in_progress Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 20 Podbarveni - Work in progress
  colour_resolved Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 30 Podbarveni - Resolved
  status_as_new Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 40 Nastavit Status jako Nový
  podbarveni_assigned Před zobrazením existujícího záznamu v seznamu Nastavit formatování 50 Podbarveni - Assigned
  new_notification Po uložení nového záznamu Odeslat upozornění 60 NEW - Notification to solver
  upd_notification Po uložení existujícího záznamu Odeslat upozornění 70 UPD - Notification to solver
  upd_notification_customer Po uložení existujícího záznamu Odeslat upozornění 80 UPD - Notification to customer
  upd_escalate Po uložení existujícího záznamu Spustit skript 100 Eskalace na nadřízeného
  upd_check_planned_capacities Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 110 Kontrola plánovaných kapacit
  check_planned_capacities Před uložením nového záznamu Spustit skript 120 Kontrola plánovaných kapacit
  time_mark_upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 200 Time stamps - change in specified columns
  set_state_assigned_ins Před uložením nového záznamu Spustit skript 1000 Nastavení stavu assigned při zadaném řešiteli
  set_state_assigned_upd Před uložením existujícího záznamu Spustit skript 1010 Nastavení stavu assigned při zadaném řešiteli

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Tlačítka

  Ikona Kód Název Pořadí Popis
  takeover Převzít 100 Do sloupce Řešitel přiřadí aktuální uživatele a uloží záznam.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_242 Změny - V rámci úkolu Dole Související změny Vazba na třídu
  code_248 Servisní požadavky - Úkoly Dole Servisní požadavky Vazba na třídu
  code_321 Katalogový požadavek - Úkol Dole Katalogové požadavky Vazba na třídu
  code_314 Historie - Úkol Dole Výkaz práce Vazba na třídu
  time_marks Časové známky - Úkol Dole Časové značky Vazba na třídu
  subtasks Úkol - Rodičovská položka Dole Podúkoly Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

  Nastavte oprávnění na organizační struktury

  Pokud potřebujete oddělit viditelnost úkolů podle týmů, které na nich pracují, použijte Organizační struktury. Pomocí nich můžete řídit oprávnění na jednotlivé záznamy. Budete sdílet jedno úložiště úkolů, ale zároveň přidělíte oprávnění jen na úkoly, které uživatelé potřebují vidět.

  Časové operace

  Nastavte Časové oprace, které budou hlídat termín úkolu a posílat připomenutí pro dokončení úkolu nebo provádět eskalace, pokud úkol nebude včas řešen.

×