1. Filesystem (Disky)

  Článek: AN0002428Aktualizováno:: 02.05.2020

  Filesystem je jednou z entit systémové vrstvy Konfigurační databáze. Eviduje informace o discích serveru.

  Automatický import dat

  Tuto entitu je možné automaticky plnit pomocí infrastrukturní funkce OG_Disks

  Hlavní vlastnosti třídy Filesystem

  Vlastnost Popis
  Kód (code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky. Vlastnost zděděná z předka Konfigurační položky.
  Název (name) Název disku.
  Popis (description) Popis disku.
  Lokální disk (local-disk) Indikuje, zda jde o lokální disk serveru.
  Machine (OS Server) (machine) Server, jemuž disk patří.
  Celkem (GB) (total-gb) Celková kapacita disku v GB.
  Použito (GB) (used-gb) Použitá kapacita disku v GB.

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×