1. Systémová vrstva

  Článek: AN0002418Aktualizováno:: 28.03.2020

  Hlavní entitou systémové vrstvy je Machine (server OS). Dále jsou to filesystém serverů, certifikáty, naplánované úlohy, lokální skupiny a služby běžící na serverech. Třída Machine (server OS) má vztahy s entitami i z dalších vrstev (entity označené barevným pruhem). Jde o:

  Protože Machine (server OS) i další třídy systémové vrstvy jsou konfiguračními položkami (na níže uvedeném schématu je vztah ke třídě Konfiguračních položek vyjádřen jen u třídy Machine) mají vztah i dalším vrstvám - k servisní, procesní, provozní a projektové vrstvě.

   

  Níže uvedené schéma představuje pouze hlavní entity systémové vrstvy konfigurační databáze ObjectGears. Ve vašem konkrétním případě může být vhodné schéma upravit

   

  Entita Popis
  Machine (OS server) Jedná se o servery, ale i clustery, farmy, clusterové služby, systémy běžící na appliance...Jde o nehmotné entity definované operačním systémem, ne fyzickým zařízením.
  File system Souborové systémy používané daným serverem.
  PK certificates Certifikáty používané v infrastruktuře.
  Scheduled tasks Naplánované úlohy nacházející se na serverech.
  Machine back-up Zálohy daného serveru.
  Services on machines Služby běžící na serveru.
  Local group Lokální skupiny na serverech.
  Machine - LUN LUNy používané serverem.
  Storage group - Host Vazba mezi serverem a Storage group.
  Application components Definuje vztah k business aplikaci nebo její instanci (roli, v níž daný server vzhledem k aplikaci vystupuje) - např. webový server, aplikační server, databázový server... Definuje také prostředí, do něhož komponenta patří (např. Vývojové, Testovací, Akceptační, Produkční).
  Device Fyzické zařízení, na němž server nebo appliance běží, jedná-li se o fyzický server nebo appliance.
  Team Tým, zodpovědný za daný server.

   

×