1. Datová vrstva

  Článek: AN0001807Aktualizováno:: 16.03.2024

  Tato vrstva obsahuje entity Datový zdroj (Datasource), který reprezentuje hlavně databáze. Datové zdroje se většinou nacházejí na Databázových serverech (DB server), které běží na Serverech (Machine).

  Databázové zdroje obsahují Tabulky (Table), které jsou ukládány do Filegroup (DB Filegroup) tvořených Databázovými soubory (DB File).

  Tabulky mohou představovat Číselníky (Codetable), které mohou být podobného typu a patřit do Skupiny číselníků (CodeTableGroup).

  V tabulkách jsou uloženy Datové entity, které jsou vyměňované v Rozhraních aplikací (Interfaces). Datová entita může mít definován Master systém/aplikaci (Application instance), který je primárně zodpovědný za její správu. (Např. datová entita Zákazník může být primárně spravována v systému CRM.)

  K jednotlivým datovým zdrojům může být přistupováno z více aplikací. Tento vztah zachycuje entita Aplikační instance - datový zdroj (Application_instance - datasource).

   

  Před implementací by model měl být upraven dle konkrétní situace a potřeb každého zákazníka.

   

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×