1. Třída Aplikační komponenty

  Článek: AN0002509Aktualizováno:: 27.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Aplikační komponenty řešení modelu IT (CMDB).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída application-component Aplikační komponenty
  Předek ci Konfigurační položky
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'application-component')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'application-component')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců, pro informaci ke zděděným sloupcům viz Předkové):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  bus-appl-instance Bus. appl. instance Odkaz na třídu (jednoduchý) Instance bus. aplikace Instance business aplikace.
  business-application Business aplikace Odkaz na třídu (jednoduchý) Aplikace Business aplikace.
  cl-application-component Apl. komponenty - komunikace - Zdrojová apl. komponenta Opačný odkaz na třídu (násobný) Komunikace apl. komponent
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-application-component-2 Apl. komponenty - komunikace - Cílová apl. komponenta Opačný odkaz na třídu (násobný) Komunikace apl. komponent
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  description Popis Text   Popis aplikační (fyzické) komponenty.
  environment Prostředí Odkaz na třídu (jednoduchý) Prostředí Prostředí, do nějž komponenta patří (Produkce, DEV, Test, UAT...).
  machine Machine (OS server) Odkaz na třídu (jednoduchý) Machine (OS server) Server, na němž komponenta běží.
  machine-role Role Machine (OS serveru) Odkaz na třídu (jednoduchý) Role Machine (OS serveru) Role, v níž server pro danou komponentu vystupuje (webový, aplikační, databázový, batch...).
  name Název Text   Název aplikační (fyzické) komponenty.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_75 Změny - Ovlivněné CI Dole Změny Vazba na třídu
  code_195 Projekt - Přidávané konfigurační položky Dole Projekty Vazba na třídu
  code_196 Projekt - Modifikované konfigurační položky Dole Projekty Vazba na třídu
  code_197 Projekt - Odstraňovaní konfigurační položky Dole Projekty Vazba na třídu
  tasks Úkol - Ovlivněné CI Dole Projekty Vazba na třídu
  work_schedule Harmonogram prací - Ovlivněné CI Dole Projekty Vazba na třídu
  code_198 Incident - Související CI Dole Incidenty a Problémy Vazba na třídu
  code_199 Problém - Související CI Dole Incidenty a Problémy Vazba na třídu
  code_254 Článek - Konfigurační položky Dole KB Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

×