1. Třída Změnový požadavek (RFC)

  Článek: AN0002500Aktualizováno:: 04.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Změnový požadavek (RFC) řešení modelu IT (CMDB). Jedná se o entitu, jež podléhá schvalování a slouží jako jako základní jednotka zadání pro vývoj.

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída change_request Změnový požadavek (RFC)
  Předek    
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'change_request')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'change_request')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  affected-CI Ovlivněné CI Odkaz na třídu (násobný) Konfigurační položky Konfigurační položky, které budou Změnovým požadavkem dotčeny.
  approved-by Schváleno kým Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Uživatel, který Změnový požadavek schválil.
  approver Schvalovatel Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Uživatel, který má Změnový požadavek schválit.
  cl_change_request Release - Změnový požadavek (RFC) Opačný odkaz na třídu (násobný) Release
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change_request_2 Úkol - Změnový požadavek Opačný odkaz na třídu (násobný) Úkol
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change_request_3 Kolo testů - Změnový požadavek (RFC) Opačný odkaz na třídu (násobný) Kolo testů
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change_request_4 Historie Změnového požadavku - Změnový požadavek Opačný odkaz na třídu (násobný) Historie Změnového požadavku
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change-request Změny - Změnový požadavek (RFC) Opačný odkaz na třídu (násobný) Změny
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change-request-2 Požadavek - Změnový požadavek Opačný odkaz na třídu (násobný) Detailní požadavek
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change-request-3 RFC aktivita - Změnový požadavek (RFC) Opačný odkaz na třídu (násobný) RFC aktivita
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl_change-request-4 Uživatelem hlášený problém - Změnový požadavek (RFC) Opačný odkaz na třídu (násobný) Požadavky:Hlášení uživatele
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  cl-change-request Aplikace ve změnovém požadavku - Změnový požadavek Opačný odkaz na třídu (násobný) Aplikace v release
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód Změnového požadavku (RFC) pro použití ve skriptování nebo jiných odkazech. Neměl by být měněn.
  comment Komentář Text   Komentář ke Změnovému požadavku. Dlouhý text v režimu přidávaných komentářů.
  description Popis Text   Popis Změnového požadavku. Dlouhý text.
  external-request Externí požadavek Text   Reference na externí požadavek.
  files Soubory Soubor   Přílohy ke Změnovému požadavku.
  change_request_type Typ změnového požadavku Odkaz na třídu (jednoduchý) Typ změnového požadavku Typ Změnoho požadavku.
  name Název Text   Název Změnového požadavku, krátký popis toho, co má být provedeno.
  project Projekt Odkaz na třídu (jednoduchý) Projekt Projekt, do něhož Změnový požadavek patří.
  responsible Zodpovědný Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Uživatel zodpovědný za realizaci Změnového požadavku.
  solution_team Řešitelský tým Odkaz na třídu (jednoduchý) Požadavky: Řešitelský tým Řešitelský tým, kterému je Změnový požadavek přidělen.
  status Status Odkaz na třídu (jednoduchý) Stav změnového požadavku (RFC) Status Změnového požadavku.
  wbs_item Položka WBS Odkaz na třídu (jednoduchý) WBS Položka Work Breakdown Structure, jíž se Změnový požadavek týká.

   

  Pravidla

  Kód Typ události Typ akce Pořadí Popis
  call_from_urp Před zobrazením nového záznamu v detailu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 10 Volání z URP
  set_status Před uložením nového záznamu Nastavit nebo vypočítat hodnotu 10 Nastaví Status a aktuálního uživatele do sloupce Zodpovědný.
  solution_team Před uložením nového záznamu Spustit skript 20 Přiřadí RFC solution týmu BUS Analysts
  solution_team_notification Po uložení nového záznamu Spustit skript 100 RFC upozornění
  project_mandatory_upd Před uložením existujícího záznamu Podmínka 105 Povinný projekt při aktualizaci
  status_mandatory_upd Před uložením existujícího záznamu Podmínka 110 Povinný status při aktualizaci

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Tlačítka

  Ikona Kód Název Pořadí Popis
  submit_for_approval Odeslat ke schválení 10 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.
  cancel Zrušit 20 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.
  approve_for_execution Schválit k realizaci 30 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.
  reject_execution Zamítnout realizaci 40 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.
  submit_for_review Předložit k revizi 50 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.
  approve_review Schválit revizi 60 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.
  reject_review Zamítnout v revizi 70 Posune Změnový požadavek do nového Stavu a odešle emailové notifikace.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_295 Požadavek - Změnový požadavek Dole Detailní požadavek Vazba na třídu
  code_283 Uživatelem hlášený problém - Změnový požadavek (RFC) Dole Uživatelem hlášený problém Vazba na třídu
  code_288 RFC aktivita - Změnový požadavek (RFC) Dole RFC aktivity Vazba na třídu
  code_333 Release - Změnový požadavek (RFC) Dole Release Vazba na třídu
  code_334 Úkol - Změnový požadavek Dole Úkol Vazba na třídu
  code_336 Kolo testů - Změnový požadavek (RFC) Dole Kola testů Vazba na třídu
  history Historie Změnového požadavku - Změnový požadavek Dole Historie Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

  Změňte postup schvalování změnového požadavku

  Definujte nové stavy a přechody mezi nimi. Upravte notifikace, které mají schvalovatelé obdržet.

×