1. Stránky a webparty

  Článek: AN0001952Aktualizováno:: 17.05.2021

  V ObjectGears lze definovat objekty zvané stránky, které se skládají z jednotlivých webpartů. Webparty mohou být řady typů od prostých textových, přes grafy, gridy a další typy až ke skriptu, pomocí nějž lze vytvořit vlastní formulář s vlastními ovládacími prvky, nápovědou a událostmi. Stránky, skládající se z webpartů, pak lze umístit do menu.

  V nastavení stránky lze zvolit volbu Skrýt menu, což soustředí pozornost uživatele na stránku a je vhodné např. u stránek typu rozcestník. Nápověda k detailu stránky je zde. Nápověda k tvorbě webpartu je zde

  Pro každý model lze v detailu modelu definovat Výchozí stránku, která se zobrazí po kliku na název modelu v menu.

  Seznam webpartů

  Název Popis
  Html text Webpart zobrazuje html, které lze editovat pomocí editoru.
  Seznam odkazů Webpart zobrazuje kategorizované odkazy.
  ClickMap Webpart zobrazí jeden velký obrázek jako klikací mapu.
  Grid Webpart zobrazí data ze třídy nebo dotazu.
  Editace souborů Webpart zobrazí a umožňuje editaci souborů uložených na serveru.
  Skript Webpart pomocí skriptů umožňuje vytvořit editovatelný formulář nebo vytvořit html, které lze vložit do stránky.
  Nastavení datových parametrů Webpart umožňuje zobrazit a upravit hodnotu datových parametrů.
  Odeslání upozornění Webpart umožňuje jednoduché odeslání zprávy na předem danou cílovou skupinu příjemců.
  Výběr jazyka Webpart umožňuje zobrazit a vybrat seznam jazyků, do kterých uživatel může přepnout zobrazení stránek.
  Vyhledat text Webpart umožňuje vyhledat zadaný text.
  Zobrazení hodnocení Webpart umožňuje uživateli ohodnotit záznam (např. článek) a zobrazit celkové hodnocení.
  Časová osa Webpart pro zobrazení dat na časové ose.
  Kalendář Webpart pro zobrazení dat formou kalendáře.
  Počítadlo konce termínu Webpart zobrazí počítadlo/počítadla s časem od/do vstupního času.
  Slovník Webpart pro zobrazení a navigaci mezi záznamy typu slovníku.
  Procentní zobrazení hodnoty Webpart zobrazí graficky a procenty hodnotu jednoho nebo více parametrů.
  Hodiny Webpart zobrazí analogové hodiny pro požadované časové pásmo.
  Report Webpart zobrazí výsledek reportu.

  Práce s webparty

  S webparty lze pracovat v návrhovém režimu. Zobrazte si detail nebo seznam stránek a v kontextovém menu klikněte na Návrh stránky. Zobrazí se vám stránka s vyznačenými bloky pro vkládání webpartů.

  Webpart přidáte kliknutím na tlačítko Přidat webpart. Zobrazí se dialog se seznamem webpartů. Vyberte všechny webparty, které chcete vložit do jednoho bloku. Následně vyberte název bloku z nabídky a klikněte na tlačítko Přidat. Webparty budou přidány. Přidání můžete opakovat několikrát. Na závěr klikněte na tlačítko Zavřít. Přidané webparty jsou hned uloženy do databáze a není třeba je ukládat.

  Pro smazání webpartu klikněte na malou šipku vpravo v záhlaví webpartu. Zobrazí se vám kontextové menu a v něm vyberte Smazat.

  Některé webparty vyžadují po přidání nastavení zdroje dat. Klikněte tedy na malou šipku vpravo v záhlaví webpartu. Zobrazí se vám kontextové menu a v něm vyberte Zdroj dat. Zobrazí se dialog pro nastavení informací a chování webpartu. Toto nastavení je závislé na typu webpartu.

  Na toolbaru se nachází také tlačítko Náhled, které vám stránku zobrazí tak, jak ji uvidí uživatelé. Při kontrole náhledu dejte pozor, protože všechny webparty jsou funkční. Vaše akce tak mohou vést např. ke spuštění workflow nebo smazání záznamů podle toho, jak jste webpart nastavili.

  Odkazy na stránku a webpart

  Do odkazu na stránku lze přidat i kód webpartu. Odkaz pak zobrazí stránku a zaroluje na daný webpart.

  Příklad:

  webcontentpage.aspx_id=123#wepartcode

  Design stránky

  Každá stránka může mít nastaven jiné rozložení webpartů, jiné formátování, barvy atd. Pro toto nastavení slouží pole Schéma designu stránky, ve kterém formou HTML definujete, jak má stránka vypadat. Ve výběrové nabídce Typ můžete zvolit některé předdefinované rozložení nebo prostřednictvím volby Vlastní máte volné ruce na svůj design.

  Při psaní vlastního designu jej vytvořte jako responzivní. HTML kód je čistě vkládán do stránky, a proto by měl být responsivní, aby uživatelé s menším rozměrem obrazovky (tablet, chytrý mobil) byly schopni se stránkou pracovat.

   

  Na stránky můžete pomocí příkazu TAB přidat záložky a obsah tak rozdělit na několik částí.

  Veřejná stránka

  Stránka označená příznakem Veřejná stránka je dostupná uživatelům bez přihlášení. Toto použijte pro provozování systému ObjectGears s autentifikací Forms, kdy uživatel nemusí mít účet v systému.

  Ujistěte se, že v souboru web.config je uvedena následující konfigurace v elementu configuration.

  <location path="WebContentPage.aspx">
    <system.web>
      <authorization>
        <allow users="*" />
      </authorization>
    </system.web>
  </location>

  Automatická obnova stránky

  Stránky lze nakonfigurovat pomocí vlastnosti Obnovit stránku po X [s], tak aby se sami opakovaně aktualizovaly. Máte tak možnost vytvořit stránku, kterou zobrazíte na velké obrazovce pro uživatele nebo zákazníky a pravidelně aktualizovat měnící se údaje - např. pořadí zákazníků, čekací doba... atd.

  S takto nastavenou stránkou můžete aktualizovat pravidelně stejný typ informací. Pomocí druhé vlastnosti Přejít na stránku po obnově můžete po uplynulé době přejít na jinou stránku s jiným typem informací. Takto lze propojit libovolný počet stránek do smyčky, která se bude uživatelům nebo zákazníkům pravidelně přehrávat.

   

×