1. Procentní zobrazení hodnoty

  Článek: AN0001587Aktualizováno:: 29.03.2019

  Webpart slouží k zobrazení procentní hodnoty (hodnoty v rozsahu 0-100, resp. i větší než 100). Webpart je vhodný např. pro zobrazení KPI ukazatelů v grafické podobě.

  Hodnoty menší než 0 jsou zobrazeny jako 0. Hodnoty větší než 100 jsou zobrazeny jako 100.

  Zdroj dat

  Webpart umožňuje zadat jednu hodnotu spolu s nadpisem a popisem.

  Druhá možnost je zadat třídu, ve které jsou data uložena. Webpart pak načte všechny nesmazané záznamy ze třídy a zobrazí je formou tabulky do několika sloupců. Tento režim je vhodný pro přehledné a hromadné zobrazení více hodnot.

  Při vyplnění vlastnosti URL bude možné na graf kliknout. Můžete tak uživateli zobrazit detailnější informace o tom, co graf zobrazuje. Pokud bude graf zobrazovat počet otevřených incidentů, můžete po kliknutí uživateli všechny tyto incidenty zobrazit.

  Příklad

  Data pro webpart:

  Zobrazený webpart:

×