1. Model: IT - Konfigurační databáze (CMDB)

  Článek: AN0001804Aktualizováno:: 02.06.2021

  Komplexní model pro zachycení prvků IT a vazeb mezi nimi. Model představuje Konfigurační databázi (CMDB) ObjectGears a zachycuje entity od úrovně datových center, přes hardware, síťovou vrstvu, vrstvu serverů, aplikací a dat, přes služby v pojetí ITIL, podporované business procesy, operativní vrstvu (incident a problem management) až po projektovou vrstvu (change management). Model zachycuje i problematiku testování či BIA.

  Model obsahuje entity rozdělené pro předhlednost do dvanácti vrstev.

  Jedná se o vrstvy obsahující konfigurační položky (např. aplikace, servery, databáze) a vztahy mezi nimi a vrstvy pracující s těmito položkami (Řízení projektů, Change a Release management, Incident a Problem management, Finanční řízení, řízení lidských zdrojů zajišťujících projekty a procesy).

   

  Vrstva Popis
  Finanční vrstva Finanční vrstva obsahuje nákladové modely a třídy řešící finanční aspekty báze konfiguračních položek a souvisejících procesů.
  Vrstva lidských zdrojů Vrstva lidských zdrojů řeší pracovníky zajišťující provozní operace a realizující projekty či individuální změny.
  Projektová vrstva Projektová vrtva řeší Project management, Change a Release management a Test management.
  Provozní vrstva Provozní vrstva řeší Incident a Problem managament.
  Procesní vrstva Procesní vrstva řeší business procesy organizace podporované bází konfiguračních položek.
  Servisní vrstva Servisní vrstva řeší Technické a Business služby a servisní požadavky na externí partnery.
  Aplikační vrstva Aplikační vrstva řeší aplikace, aplikační komponenty, rozhraní a jejich vztah k databázím a systémům.
  Datová vrstva Datová vrstva řeší databáze, databázové servery, číselníky (master data) a datové entity.
  Systémová vrstva Systémová vrstva řeší servery (operační systémy), souborové systémy, certifikáty, položky Active Directory, lokální skupiny atd.
  Síťová vrstva Síťová vrstva řeší síťové segmenty, komunikaci aplikačních komponent apod.
  Vrstva hardware Hardware vrstva řeší zařízení, periférie, komponenty a ukládání dat.
  Vrstva datového centra a lokality Vrstva datového centra řeší budovy, sály a místnosti, racky a umístění zařízení.

   

  Základní vztahy těchto vrstev zachycuje následující obrázek. Entity z vrstev ve spodní části obrázku jsou definovány jako konfigurační položky. Na ně se pak odkazují entity z vrstev v horní části obrázku.

   

  Hlaní vztahy mezi konfiguračními položkami z jednotlivých vrstev jsou zachyceny níže.

  Při implementaci ObjectGears vždy dochází k revizi modelu spolu se zákazníkem pro maximální přizpůsobení jeho situaci a potřebám, ať už jde o zjednodušení modelu či přidání oblastí, které potřebuje řešit jinak.

  Jednotlivé konfigurační položky jsou mezi sebou propojeny formou odkazů na jiné záznamy. Konfigurační položky mohou být propojeny i s články Znalostní báze. Při analýze incidentu či plánování změny tak má řešitel k dispozici informace nejen o souvisejících konfiguračních položkách, předešlých incidentech či provedených změnách, ale i o článcích obsahujících znalosti o těchto konfiguračních položkách.

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×