1. Zprovoznění modelu IT

  Článek: AN0002394Aktualizováno:: 18.01.2019

  Před tím, než model IT začnete používat, musíte provést několik kroků pro jeho první konfiguraci.

  Předpoklady

  Model IT je propojen s modelem Požadavky a se Znalostní bází. Model můžete používat samostatně, ale pro dosažení maximálního přínosu je vhodné zprovoznit i tyto dva modely.

  1. Nastavte se jako vlastník modelu IT

  Abyste mohli model spravovat, musíte být buď Administrátorem (nastavení se provádí v elementu AdminLogins souboru web.config) nebo IT správcem modelu (nastavení se provádí v modelu: menu Správa - Modely - Modely, vyberte model Požadavky a nastavte se v poli IT vlastník).

  2. Přidělení oprávnění

  S modelem IT pracují následující role:

  Role Popis
  Všichni autentizovaní uživatelé (role přiřazená automaticky všem přihlášeným uživatelům) Zobrazuje přehledy Harmonogram prací, Můj IT Service desk, Release kalendář a Service katalog. Zadává Workflow požadavky a Výkazy práce.
  Application Administrator Zobrazuje data Aplikační vrstvy. Pracuje s Testovacími případy, pracuje s Incident a Problem management, Změnami, Změnovými požadavky, Úkoly.
  Business Analyst Zobrazuje vybraná data.
  Business Project Manager Zobrazuje Release a Změnové požadavky. Pracuje s úkoly.
  Domain Manager Pracuje s entitami Aplikační, Procesní a Projektové vrstvy.
  External Developer Pracuje s hlášenými Vadami.
  IT Analyst Pracuje s entitami Projektové a Aplikační vrstvy.
  IT Application Manager Pracuje s entitami Aplikační, Databázové, Provozní a Projektové vrstvy (Release, Testovací případy, Úkoly, Změny, Vady).
  IT Applicatiom Teamleader Pracuje s Harmonogramem, entitami Aplikační, Databázové, Provozní a Projektové vrstvy (Release, Testovací případy, Úkoly, Změny, Vady).
  IT Architect Pracuje s entitami všech vrstev.
  IT Developer Zobrazuje data z různých vrstev. Pracuje s entitami Testování.
  IT Helpdesk Pracuje s dashboardem Service Desk. Zobrazuje entity Aplikační vrstvy a vrstvy Služeb. Pracuje s entitami Incident a Problem management.
  IT Manager Zobrazuje data z různých vrstvev.
  IT Project Manager Pracuje s entitami Projektové vrstvy (Požadavky, Harmonogram, Projekty, Plánování kapacit, Změny, Změnové požadavky, Testování, Release).
  IT Security Officer Zobrazuje data z různých vrstvev.
  Network Administrator Pracuje se Síťovou vrstvou, vrstvou OS serverů, Hardware a Datacenter.
  PMO (Project Management Office) Pracuje s Projektovou vrstvou - Projekty, Programy, Portfolia, plánování kapacit.
  Process Manager Pracuje s entitami Procesní vrstvy, BIA dotazníkem, Požadavky.
  Release Coordinator Pracuje s Release, Konfiguračními položkami v Release a Úkoly.
  Service Partner Zobrazuje Servisní požadavky.
  System Administrator Pracuje s entitami Aplikační vrstvy, Databázové, OS server a Síťové vrstvy, Hardware, Datacenter a Provozní vrstvy.
  Workstation Administrator Pracuje s entitami Provozní, Aplikační a Hardware vrstvy.

  Výše uvedená oprávnění můžete změnit v nastavení jednotlivých objektů. Oprávnění můžete odebrat stávajícím rolím, přidat novým rolím atd. Vše dle vašich potřeb.

  Pokud přebíráte přiřazení rolí uživatelům ze skupin Active Directory, zajistěte, aby daní uživatelé byli členy příslušných Active Directory skupin. (Active Directory skupina je definována v detailu ObjectGears role: menu Správa - Řízení přístupu - Role).

  Pokud definujete členství v rolích v ObjectGears, přiřaďte příslušné role každému uživateli (menu Správa - Uživatelé - Uživatelé).

  3. Nastavení kalendářů

  Pro výpočet cílového času vyřešení se používají v ObjectGears kalendáře. Např. Incident s časem vyřešení 8 pracovních hodin zadaný ve čtvrtek 31.12. v 17:00 nebude mít cílový čas vyřešení v pátek 1.1. v 1:00, ale až v pondělí 4.1. v 16:00, po zohlednění svátků, víkendů a pracovní doby. Kalendáře je třeba v modelu nejdříve nastavit.

  Například třída Incidenty má po instalaci nastaveno použití kalendáře 'Server_team_working_hours'. Při pokusu o založení incidentu vyběhne hlášení:

  Inicializace kalendáře 'Server_team_working_hours': ve třídě 'Kalendář' nebyl nalezen záznam s kódem = 'Server_team_working_hours' pro data kalendáře.

  Musíme tedy kalendář nejdříve nadefinovat. Přidělíme si roli IT Architect a založíme záznamy v následujících třídách nacházejících se v menu IT - Kalendáře.

  1. Třída Pravidelné časy - Založíme záznam, který nazveme např. Pravidelný čas řešitelského týmu. Tento záznam uložíme a v záznamu pak na záložce Od-Do založíme nové záznamy pro dny v týdnu - např. pět záznamů pro Dny v týdnu Pondělí - Pátek, Od a Do nastavíme např. na 8:00 a 18:00.

  2. Založíme záznam ve třídě Kalendář, ve sloupci kód uvedeme Server_team_working_hours, v názvu např. Kalendář řešitelského týmu a ve sloupci Pravidelný čas vybereme záznam vytvořený v předchozím kroku. Ve sloupci Výjimky můžeme vybrat výjimky (například státní svátky), kdy se aplikuje čas určený u Výjimky.

  3. Výjimky si můžeme vytvořit také nové v závislosti na tom, jak fungují naše týmy, v závislosti na různých svátcích (bank holidays) v jiných zemích atd.

  4. Kalendář se inicializuje po startu aplikace. Nakonec tedy proveďte její restart webu s ObjectGears.

  4. Naplnění konfigurační databáze a dalších tříd

  Před spuštěním některých procesů a zakládáním záznamů je třeba naplnit daty odkazované třídy. Například před zadáním Servisního požadavku je třeba mít definované Servisní partnery, před zadáním Podpory nebo Maintenance je třeba zadat Konfigurační položky, ke kterým se podpora nebo maintenance budou vztahovat.

×