1. Zprovoznění modelu EasyTask

  Článek: AN0002393Aktualizováno:: 18.01.2019

  Před tím, než EasyTask začnete používat, musíte provést několik kroků pro jeho první konfiguraci.

  1. Nastavte se jako vlastník modelu EasyTask

  Abyste mohli model spravovat, musíte být buď Administrátorem (nastavení se provádí v elementu AdminLogins souboru web.config) nebo IT správcem modelu (nastavení se provádí v modelu: menu Správa - Modely - Modely, vyberte model EasyTask a nastavte se v poli IT vlastník).

  2. Přidělení oprávnění

  Po instalaci je v modelu dostupná pouze role IT Architekt. Pokud chcete, aby s úkoly pracovaly další role, přiřaďte tyto role do modelu (menu Správa - Modely - Modely, klikněte na model EasyTask a na záložce Role a zobrazení přiřaďte potřebné role). Pokud chcete EasyTask nechat používat všemi uživateli, přiřaďte takto roli Všichni autentizovaní uživatelé. Můžete si vytvořit i svoji vlastní novou roli (menu Správa - Řízení přístupů - Role).

  Tyto do modelu nově přiřazené role, pak použijte na třídě Úkol (menu EasyTask - Task). V levém dolním rohu obrazovky klikněte na ikonu Třída a na záložce Role a zobrazení pro dané role přiřaďte Čtení dat, Vkládání dat a Změnu dat (a případně i další operace).

  Pokud přebíráte přiřazení rolí uživatelům ze skupin Active Directory, zajistěte, aby daní uživatelé byli členy příslušných Active Directory skupin. (Active Directory skupina je definována v detailu ObjectGears role: menu Správa - Řízení přístupu - Role).

  Pokud definujete členství v rolích v ObjectGears, přiřaďte příslušnou roli každému uživateli (menu Správa - Uživatelé - Uživatelé).

  3. Revize číselníků

  Abyste mohli upravovat číselníky modelu EasyTask, musíte mít roli IT Architekt- viz výše.

  Model EasyTask obsahuje několik číselníků (Kategorie, Priorita, Projekt, Status, Verze). Upravte je dle svých potřeb. Kromě doplnění či aktualizace hodnot v těchto číselnících si můžete vytvořit vlastní nové číselníky, na které se budete chtít odkazovat - např. fáze projektu, work stream, změnový požadavek. Vždy nejprve vytvoříte třídu, v níž budete evidovat fázi projektu apod., a pak ve třídě Úkol vytvořít sloupec typu Číselníková hodnota, kde tuto třídu vyberete v poli Referencovaná třída.

  Stávající číselníky, které nebudete pro evidování vašich úkolů potřebovat, můžete buď smazat nebo skrýt. Skrytí provedeme na třídě Úkol v zobrazení sloupců. V dolním panelu klikneme na Vzhled formuláře. Na obou záložkách (Detailní formulář i Seznam záznamů) daný sloupec skryjeme kliknutím na ikonu červeného křížku u sloupce. Nastavení vzledu formuláře nakonec uložíme.

  4. Další rozvoj

  EasyTask je jednoduchým modelem, který je vhodný, pokud začínáte s centrální evidencí úkolů nebo jste malý tým. Model můžete dále rozšiřovat přidáváním nových tříd, které vám pomohou strukturovat vaši práci, zavedením notifikací, hlídání termínů pomocí automatických časových operací. Nebo můžete přejít na komplexnější řešení v modelu IT - viz Projektová vrstva a Program a Portfolio management.

×