1. Program a portfolio management

  Článek: AN0001812Aktualizováno::

  Ve větších organizacích s mnoha projekty je vhodné řídit kromě jednotlivých projektů i jejich skupiny (programy), které mají za cíl realizovat dlouhodobější cíl organizace, a portfolia, obsahující programy a projekty, která jsou prioritizována dle cílů organizace.

  Zjednodušený pohled na project, programme a portfolio management představuje následující obrázek.

  Na vrcholu pyramidy jsou portfolia obsahující programy a projekty vybranné podle jejich souladu se strategií organizace. Na základě rozhodnutí na této úrovni dochází ke sponzorování programů, které sledují dosažení určitého cíle. Na spodu pyramidy jsou projekty, které představují taktickou úroveň. Jejich cílem je dodání určitého výstupu v rámci scope, budgetu a času.

  Projekty nejsou vlastníkem strategických iniciativ, tak jako programy, ale přebírají vstupy z programů a vyvíjejí a implementují taktické plány. Projekty jsou hodnoceny z hlediska naplnění scope, budgetu a plánovaného času, programy z hlediska naplnění strategických cílů.

  Vztah mezi projekty, programy a portfolii může však být složitější. Následující obrázek ukazují pojetí jejich závislostí ve čtvrté edici PMBOK.

   

  ObjectGears tyto závislosti pokrývá tyto požadavky následujícím designem tříd umožňujícím zachytit i portfolia sestávající z programů i projektů, portfolia portfolií či strategické programy obsahující programy nižších úrovní.

×