1. Typy machine

  Článek: AN0002436Aktualizováno:: 28.05.2020

  V entitě Machine (OS Server) se evidují různé typy Machine - např. Servery (fyzické i virtuální), Clustery, Farmy, Clusterové služby. Jednotlivé objekty jsou reprezentovány příslušným záznamem ve třídě Machine se zvoleným Typem machine.

  Základní Typy machine

  Typ Popis
  Server Fyzický (nativní) server instalovaný na Hardware nebo Virtuální server běžící na clusteru virtualizační platformy. Odlišují se vlastností Fyzický na a Virtuální na. Fyzický server se ve vlastnosti Fyzický na odkazuje na Zařízení a Virtuální server se ve vlastnosti Virtuální na odkazuje na jiný záznam entity Machine (OS Server) - cluster virtualizační platformy.
  Cluster Skupina Serverů běžících v režimu active/passive (failover) nebo active/active a poskytující zdroje pro Clusterové služby nebo Virtuální servery.
  Farma Skupina identických serverů, na něž se přistupuje přes nějakou technologii load balancingu. Všechny servery ve farmě poskytují identické služby a jsou vzájemně zaměnitelné. Load balancer distribuje požadavky od klientů na jednotlivé servery farmy. Příkladem je např. Citrix farma nebo farma webových serverů. Příslušnost serveru patřícího do farmy je vyjádřena ve vlastnosti Serveru Člen farmy/clusteru.
  Clusterová služba Clusterová služba využívá zdroje serverů (nódů) patřích do Clusteru. V případě pádu nódu, na němž clusterová služba právě běží, dojde k jejímu převedení na jiný server (nód), který je také členem clusteru. U clusterových služeb můžeme evidovat Aktuální nód, na němž služba právě běží, Failover nód, na nějž se má služba přesunout v případě pádu aktuálního nódu a Preferovaný nód, na němž by služba měla běžet, pokud je to možné. Vazba Clusterové služby ke Clusteru se vyjádří v záznamu s Clusterovou službou ve vlastnosti Virtuální na, kde bude vybrán záznam s Clusterem.

   

×