1. Uživatelské role v modelu IT

  Článek: AN0002416Aktualizováno:: 16.03.2020

  V modelu IT jsou ve výchozím stavu dostupné níže uvedené role. Jde o uživatelské role, které umožňují přístup na data, zobrazování stránek a práci s dalšími objekty (tlačítka apod.) - nezaměňovat s vestavěnými rolemi typu Administrátor a IT vlastník modelu.

  Při implementaci proveďte detailní revizi rolí pomocí přehledu Hromadné správy rolí (Správa / Řízení přístupu / Správa rolí). Dle vaší situace (velikost organizace, její struktura) se rozhodněte pro použití adekvátních rolí a ověřte potřebnou úroveň přístupu na jednotlivé objekty. Některé role vůbec nemusíte použít. Nepřidělujte je uživatelům nebo je zakažte.

  V případě, že implementaci provádíte postupně a začínáte pouze s určitými třídami (např. zařízení, servery, aplikace, ale zatím ne třídy provozní nebo projektové vrstvy), je důležité ověřit právě nastavení tříd, s nimiž začínáte.

   

  Název role Popis
  Application Administrator

  Editace: Třídy aplikační a datové vrstvy. Dále Harmonogram prací, Incidenty, Certifikáty, Problémy, Releasy, Testovací případy pro kola testů, Úkoly, Vady (v rámci testování),Workaroundy, Závislosti konfiguračních položek, Známé chyby, Změny, Změnové požadavky (RFC)

  Čtení: Třídy vrstvy datacentra, hardware, systémové, procesní a vrstvy služeb

  Business analyst Čtení: Aplikace, Aplikace v release, Priority, Release, Změnové požadavky (RFC)
  Business project manager

  Editace: Úkoly

  Čtení: Harmonogram prací, Priority, Release, Změnové požadavky (RFC)

  Domain manager

  Editace: Třídy procesní vrstvy, číselníky pro oblast testování, Aplikace, BIA dotazníky, Detailní požadavky, Fáze projektu, Kola testů, Kroky testovacích scénářů, Testovací případy, Testovací případy pro kola testů, Testovací scénáře, Úkoly, Vady

  Čtení: Třídy aplikační a datové vrstvy, Business služby, Harmonogram prací, Konfigurační položky, Priority, Projekty, Release, Rozhraní, Služby, Tabulky, Změnové požadavky (RFC)

  External developer Editace: Vady
  IT Analyst

  Editace: Rozhraní, Úkoly

  Čtení: Třídy aplikační, datové a procesní vrstvy. Dále Číselníky, Konfigurační servery, Machine (OS server), Patche na serverech, Projekty, Release, Služby, Zařízení, Změnové požadavky (RFC)

  IT Application manager

  Editace: Číselníky aplikační vrstvy a datové vrstvy. Dále Harmonogram prací, Incidenty, Certifikáty, Problémy, Releasy, Testovací případy pro kola testů, Úkoly, Vady (v rámci testování), Závislosti konfiguračních položek, Změny, Změnové požadavky (RFC)

  Čtení: CI podpora, Detailní požadavky

  IT Application teamleader

  Editace: Číselníky aplikační a datové vrstvy. Dále Harmonogram prací, Incidenty, Certifikáty, Problémy, Releasy, Testovací případy pro kola testů, Úkoly, Vady (v rámci testování), Závislosti konfiguračních položek, Změny, Změnové požadavky (RFC)

  Čtení: CI podpora, Detailní požadavky

  IT Architect Editace: Všechny třídy
  IT Developer

  Editace: Aplikace v release, Testovací případy pro kola testů, Úkoly, Vady (v rámci testování), Závislosti konfiguračních položek, Změnové požadavky (RFC)

  Čtení: CI podpora, Detailní požadavky, Machine (OS), Release, Testovací případy, Testovací scénáře

  IT Helpdesk

  Editace: Incidenty, Certifikáty, Problémy, Změny, Známé chyby

  Čtení: Třídy aplikační vrtsvy, CI podpora, Harmonogram prací, Konfigurační položky, Machine (OS), Priority, Projekty, Release, Služby, Úkoly, Workaroundy, Zařízení, Závislosti konfiguračních položek, Změnové požadavky (RFC)

  IT Manager

  Editace: Priority, Úkoly

  Čtení: Třídy vrstvy datacentra, třídy hardware vrstvy, síťové, systémové, aplikační, datové, servisní, procesní, provozní a projektové vrstvy

  IT Project manager

  Editace: Detailní požadavky, Fáze projektu, Harmonogram prací, Kola testů, Požadované zdroje na projektech, Priority, Release, Roadmapa projektu, Testovací případy, Testovací případy pro kola testů, Testovací scénáře, Úkoly, Vady (v rámci testování), Zdroje projektu, Změnové požadavky (RFC), Změny

  Čtení: Třídy hardware vrstvy, systémové, aplikační, datové, servisní, procesní a provozní

  IT Security officer

  Čtení: Třídy vrstvy datacentra, hardware vrstvy, systémové, aplikační, datové, servisní, procesní, provozní vrstvy, Detailní požadavky, Změny

  Network adinistrator

  Editace: Machine (OS), třídy síťové vrstvy, Úkoly, Zařízení, Závislosti konfiguračních položek

  Čtení: Třídy vrstvy datacentra, Služby

  PMO

  Editace: Fáze projektu, Kola testů, Portfolia projektů, Požadované zdroje na projektech, Programy, Projekty, Roadmapa projektu, Úkoly, Zdroje projektu, Změny

  Čtení: Třídy vrstvy datacentra,  aplikační a datové vrstvy, Incidenty, Konfigurační položky, Licence, Machine (OS), Maintenance, Release, Služby, Zařízení, Známé chyby

  Powershell Čtení: Harmonogram prací
  Process manager

  Editace: Třídy procesní vrstvy, BIA dotazníky, Detailní požadavky, Fáze projektu, Kola testů

  Čtení: Třídy aplikační a datové vrstvy, Konfigurační položky, Priority, Projekty, Služby, Změnové požadavky (RFC)

  Release coordinator

  Editace: Aplikace v release, Release, Úkoly

  Čtení: Změnové požadavky (RFC)

  Service partner Čtení: Servisní požadavky - pouze vlastní záznamy
  System Administrator

  Editace: Třídy vrstvy datacentra, třídy hardware, třídy síťové, systémové, aplikační a datové vrstvy, Harmonogram prací, Incidenty, Kategorie patchů, Priority, Problémy, Workaroundy, Změny, Známé chyby

  Čtení: Maintenance, Položky MS Active Directory, Procesy, Projekty, Servisní požadavky, Služby, Úkoly, Vady (v rámci testování), Změnové požadavky (RFC)

  Všichni autentizovaní uživatelé

  Editace: Incidenty, Požadované zdroje na projektech - přístup na vlastní záznamy a záznamy podřízených, Výkazy - přístup na vlastní záznamy, Workflow požadavky - přístup na vlastní záznamy a záznamy podřízených, Změnové požadavky (RFC)

  Čtení: Harmonogram prací, Release, Výkazy

  Workstation administrator

  Editace: Aplikace, Harmonogram prací, Incidenty, Kabeláž, Licence, Licenční klíče, Priority, Problémy, Servisní požadavky, Úkoly, Vady (v rámci testování), Workaroundy, Zařízení, Závislosti konfiguračních položek, Změny, Známé chyby

  Čtení: Třídy vrstvy datacentra, třídy hardware, aplikační, datovéprocesní vrstvy, Služby, Konfigurační položky, Machine (OS server), Projekty, Release, Testovací případy, Testovací případy pro kola testů, Testovací scénáře, Změnové požadavky (RFC)

   

×