1. Obrázek uživatele

  Článek: AN0002458Aktualizováno:: 26.05.2021

  V ObjectGears můžete nastavit obrázky uživatele, které se pak zobrazují na stránce Informace o uživateli a  jako ikona uživatele nahrazující iniciály uživatele v barevném kruhu.

  Toto nastavíte následujícím způsobem.

  1. Ve třídě rozšiřujících vlastností uživatele vytvoříte dva sloupce typu soubor.
  2. V menu Správa - Uživatelé - Vlastnosti uživatelů povolte zobrazení i editaci těmto sloupcům, pokud chcete, aby si dané obrázky mohli nastavovat sami uživatelé.
  3. V souboru web.config nastavte Id příslušného sloupce z kroku 1 do vlastností PersonImageBigColumnClassDefId a PersonImageSmallColumnClassDefId. Po této konfiguraci sloupce neumožňují smazání.

  Obrázky si uživatel může nastavit sám, pokud je to povoleno v kroku 2 výše. Obrázky může vždy editovat i administrátor systému v nastavení Správa - Uživatelé - Uživatelé.

×