1. Informace o uživateli

  Článek: AN0002252Aktualizováno:: 22.12.2022

  Na této stránce jsou zobrazeny informace o uživateli.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Uloží provedené změny.
  Přechod na log uživatelských přístupů. Ikona je dostupná pouze pro administrátora.
  Odkaz na uživatele - Přechod na stránku zobrazující vybraná použití uživatele v modelu.
  Delegace - Přechod na stránku zobrazující delegace uživatele.
  Správa uživatele - přechod na stránku s detailem uživatele. Ikona je dostupná pouze pro administrátora.

   

  V závislosti na základní roli uživatele se zobrazí následující:

  Oprávnění Zobrazení
  Administrátor Všechny informace
  IT vlastník modelu Pouze záložka Základní vlastnosti
  Uživatel Pouze Zobrazované jméno, Email a rozšířené vlastnosti uživatele

   

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Účet - Jméno účtu uživatele. Používá se při autentizaci jménem a heslem a v systémových sloupcích záznamů.
  • Alternativní účty - Uživatelské účty, které uživatel také může použít. Toto pole se zobrazuje pouze při použití Windows autentizace.
  • Celé jméno - Jméno uživatele zobrazované v odkazech. Mělo by z něho být jasné, o kterého uživatele jde.
  • Jméno - Jméno uživatele.
  • Přímení - Příjmení uživatele.
  • Email - Email uživatele. Je používán v notifikacích a v emailových odkazech na uživatele.
  • Změna hesla - Odkaz vedoucí na stránku pro změnu hesla. Zobrazuje se pouze na záznamu aktuálního uživatele.
  • Přihlášení je povoleno - Příznak udávající, zda se uživatel může přihlásit do aplikace.
  • Aktivní - Příznak udávající, zda je uživatel aktivní. Pokud uživatel není aktivní, nezobrazuje se ve výběru uživatelů v odkazech na uživatele.
  • Jazyk pro upozornění - Určuje jazyk, v němž jsou uživateli zasílána upozornění. Zvolený jazyk se použije, pokud existuje daná jazyková varianta daného upozornění.
  • Jazyk pro aplikaci
   • Určuje jazyk, v němž je uživateli zobrazována aplikace. Pokud není některá část aplikace lokalizována do zvoleného jazyka, zobrazí se v takových případech nelokalizovaná část v anglickém jazyce.
   • Toto nastavení určuje i desetinný oddělovač.
  • Zasílat emaily - Určuje, zda mají být uživateli zasílány emailové notifikace.
  • Zasílat SMS - Určuje, zda mají být uživateli zasílány SMS notifikace.
  • Výchozí stránka - Stránka, která má být uživateli zobrazena jako výchozí (místo default.aspx). Pokud není žádná vybrána nebo na ni uživatel již nemá oprávnění, zobrazí se mu výchozí stránka definovaná pro instanci ObjectGears.
  • Čas posledního příhlášení - Datum a čas posledního přihlášení uživatele do systému ObjectGears.

  Sekce: Rozšiřující vlastnosti uživatele

  V této části jsou zobrazeny ty atributy z třídy rozšiřující vlastnosti uživatele, které jsou zvoleny na stránce s nastavením viditelnosti vlastností uživatelů.

  Záložka: Role

  Sekce: Seznam přidělených rolí

  • Zobrazuje role, které má uživatel přiděleny.
  • Odškrtnutím role si uživatel může danou roli dočasně odebrat. Systém v tu chvíli nebere přidělené dané role v potaz a chová se jako by je přiděleny neměl. Uživatel takto může simulovat chování systému, s jakým se setkává jiný uživatel, který nemá ostatní role. Toto omezení platí v rámci jedné session. Po znovu přihlášení má uživatel opět všechny role zaškrtnuty.

  Záložka: Uživatelské skupiny

  • Přehled skupin, jichž je uživatel členem.

  Záložka: Přizpůsobení

  • Nastavení obrázku pro zobrazení v horní části obrazovky.
  • Volba tmavého/světlého fontu do obrázku.
×