1. Třída Proces

  Článek: AN0002543Aktualizováno:: 01.02.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Proces řešení modelu IT (CMDB).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída process Proces
  Předek all-processes Všechny procesy
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'process')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'process')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců, pro informaci ke zděděným sloupcům viz Předkové):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  cl-process Podproces - Proces Opačný odkaz na třídu (násobný) Podproces
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód procesu.
  description Popis Text   Popis procesu.
  name Název Text   Název procesu.
  name-en Název (anglicky) Text   Název procesu - anglicky.
  order Pořadí Celé číslo   Pořadí procesu.
  owner Vlastník Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Vlastník procesu.
  process-group Skupina procesů Odkaz na třídu (jednoduchý) Skupina procesů Skupina procesů, do níž proces patří.
  rto RTO Odkaz na třídu (jednoduchý) RTO (Recovery Time Objective) Cílový čas obnovy pro daný proces.
  uses-appl-instance Používá appl. instanci Odkaz na třídu (násobný) Instance bus. aplikace Aplikace, které daný proces podporují.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_117 Podproces - Proces Dole Podproces Vazba na třídu
  code_152 BIA dotazník - Odkaz na proces Dole BIA Vazba na třídu
  code_234 Používá appl. instanci Dole Používá aplikaci Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat. Všechny třídy, které jsou potomky třídy Konfigurační položky je automaticky zdědí.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

×