1. Třída Podproces

  Článek: AN0002544Aktualizováno:: 04.02.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Podproces řešení modelu IT (CMDB).

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída subprocess Podproces
  Předek all-processes Všechny procesy
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'subprocess')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'subprocess')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců, pro informaci ke zděděným sloupcům viz Předkové):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  cl-process Aktivita procesu - Podproces Opačný odkaz na třídu (násobný) Aktivita procesu
  (opačný)
  Automaticky vytvořený sloupec.
  code Kód Text   Kód podprocesu.
  description Popis Text   Popis podprocesu.
  name Název Text   Název podprocesu.
  name-en Název (anglicky) Text   Název podprocesu - anglicky.
  order Pořadí Celé číslo   Pořadí podprocesu.
  process Proces Odkaz na třídu (jednoduchý) Proces Proces, do nějž podproces patří.
  rto RTO Odkaz na třídu (jednoduchý) RTO (Recovery Time Objective) Cílový čas obnovy pro daný podproces.
  uses-application Používá aplikaci Odkaz na třídu (násobný) Všechny aplikace Aplikace, které daný podproces podporují.
  uses-appl-instance Používá appl. instanci Odkaz na třídu (násobný) Instance bus. aplikace Aplikace, které daný podproces podporují.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Master/detail vazby

  Kód Sloupec Umístění Název záložky Typ
  code_117 Aktivita procesu - Podproces Dole Procesní aktivity Vazba na třídu
  code_152 BIA dotazník - Odkaz na proces Dole BIA Vazba na třídu
  uses-appl-instance Používá apl. instanci Dole Používá aplikaci Vazba na třídu

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat. Všechny třídy, které jsou potomky třídy Konfigurační položky je automaticky zdědí.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

×