1. Třída BIA dotazník

  Článek: AN0002518Aktualizováno:: 23.01.2024

  Popis

  Třída obsahuje entitu Business Impact Analysis (BIA) řešení modelu IT (CMDB).

  V dotazníku hodnotitel posuzuje finanční a nefinanční dopady nedostupnosti procesů, za něž zodpovídá, dle metodiky BIA dané organizace.

  Příklad finančních dopadů

  Kategorie Obchodní dopad Finanční ztráta (relativní) Finanční ztráta (EUR)
  A Hrozba nepřežití více než 60% ročního provozního zisku nad 550.000.000 EUR
  B Vážná škoda 10 - 60% ročního provozního zisku 91.700.000 - 550.000.000 EUR
  C Významná škoda 1 - 10% ročního provozního zisku 9.100.000 - 91.700.000 EUR
  D Malý dopad 0,01 - 1% ročního provozního zisku 91.000 - 9.100.000 EUR
  E Zanedbatelný dopad Méně než 0,01 % ročního provozního zisku do 91.000 EUR

   

  Příklad nefinančních dopadů

  Kategorie Popis
  01 Může dojít k odnětí licence pro provozování činnosti
  02 Odpovědným osobám hrozí vězení nebo hrozí významné náhrady škod
  03 Může dojít k mnoha stížnostem a náhradám škod zákazníkům
  04 Může dojít o omezenému počtu stížností s náhradou škody zákazníkům
  05 Může dojít k významnému poškození dobrého jména společnosti
  06 V médiích se objeví dlouhodobá nepříznivá publicita
  07 V médiích se objeví krátkodobá nepříznivá publicita
  08 V médiích se objeví jednotlivá nepříznivá zpráva

   

  Umístění a odkazování

  Umístění Kód Název
  Model it IT
  Třída bia-questionnaire BIA dotazník
  Předek    
  Potomci    
  Objekt skriptu OG.ClassDef.GetByCode(OGModel.Id, 'bia-questionnaire')
  OG.ClassDef.GetByCode('it', 'bia-questionnaire')

  Sloupce

  Přehled sloupců třídy (kromě systémových sloupců):

  Kód Název Typ Informace o odkazu Popis
  direct-fin-impact-1-3m Přímý finanční dopad - 1-3 měsíce Odkaz na třídu (jednoduchý) Finanční dopady Kategorie finančního dopadu dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  direct-fin-impact-1-3m-description Přímý finanční dopad - 1-3 měsíce - Popis Text   Slovní popis finančního dopadu, který hrozí.
  direct-fin-impact-1d Přímý finanční dopad - do 1 dne Odkaz na třídu (jednoduchý) Finanční dopady Kategorie finančního dopadu dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  direct-fin-impact-1d-description Přímý finanční dopad - do 1 dne - Popis Text   Slovní popis finančního dopadu, který hrozí.
  direct-fin-impact-1m Přímý finanční dopad - do 1 měsíce Odkaz na třídu (jednoduchý) Finanční dopady Kategorie finančního dopadu dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  direct-fin-impact-1m-description Přímý finanční dopad - do 1 měsíce - Popis Text   Slovní popis finančního dopadu, který hrozí.
  direct-fin-impact-1w Přímý finanční dopad - do 1 týdne Odkaz na třídu (jednoduchý) Finanční dopady Kategorie finančního dopadu dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  direct-fin-impact-1w-description Přímý finanční dopad - do 1 týdne - Popis Text   Slovní popis finančního dopadu, který hrozí.
  direct-fin-impact-2h Přímý finanční dopad - do 2h Odkaz na třídu (jednoduchý) Finanční dopady Kategorie finančního dopadu dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  direct-fin-impact-2h-czk Přímý fin. dopad do 2h - CZK Celé číslo   Vyčíslení částky finančního dopadu, který hrozí.
  direct-fin-impact-2h-description Přímý finanční dopad - do 2h - Popis Text   Slovní popis finančního dopadu, který hrozí.
  direct-fin-impact-4h Přímý finanční dopad - do 4h Odkaz na třídu (jednoduchý) Finanční dopady Kategorie finančního dopadu dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  direct-fin-impact-4h-description Přímý finanční dopad - do 4h - Popis Text   Slovní popis finančního dopadu, který hrozí.
  evaluator Hodnotitel Odkaz na uživatele (jednoduchý) Uživatel Uživatel provádějící hodnocení dopadu nedostupnosti procesů.
  non-fin-impact-1-3m Nefinanční dopad - 1-3 měsíce Odkaz na třídu (násobný) Nefinanční dopady Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  non-fin-impact-1-3m-description Nefinanční dopad - 1-3 měsíce - Popis Text   Slovní popis nefinančních dopadů, které hrozí.
  non-fin-impact-1d Nefinanční dopad - do 1 dne Odkaz na třídu (násobný) Nefinanční dopady Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  non-fin-impact-1d-description Nefinanční dopad - do 1 dne - Popis Text   Slovní popis nefinančních dopadů, které hrozí.
  non-fin-impact-1m Nefinanční dopad - do 1 měsíce Odkaz na třídu (násobný) Nefinanční dopady Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  non-fin-impact-1m-description Nefinanční dopad - do 1 měsíce - Popis Text   Slovní popis nefinančních dopadů, které hrozí.
  non-fin-impact-1w Nefinanční dopad - do 1 týdne Odkaz na třídu (násobný) Nefinanční dopady Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  non-fin-impact-1w-description Nefinanční dopad - do 1 týdne - Popis Text   Slovní popis nefinančních dopadů, které hrozí.
  non-fin-impact-2h Nefinanční dopad - do 2h Odkaz na třídu (násobný) Nefinanční dopady Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  non-fin-impact-2h-description Nefinanční dopad - do 2h - Popis Text   Slovní popis nefinančních dopadů, které hrozí.
  non-fin-impact-4h Nefinanční dopad - do 4h Odkaz na třídu (násobný) Nefinanční dopady Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  non-fin-impact-4h-description Nefinanční dopad - do 4h - Popis Text   Slovní popis nefinančních dopadů, které hrozí.
  process-reference Proces Odkaz na třídu (násobný) Všechny procesy Výčet nefinančních dopadů dle metodiky BIA, kterou používá organizace.
  questionnaire-name Název dotazníku Text   Název dotazníku.
  year Rok Celé číslo   Rok, v němž k hodnocení dochází.

  Rychlý filtr

  Aby uživatelé mohli v záznamech snadno filtrovat, některé sloupce byly vybrány v nastavení Rychlého filtru.

  Možná vylepšení

  Řešení můžete vylepšit podle vašich potřeb. Zde je několik tipů.

  Přidejte nové sloupce

  Přidejte nové sloupce, pokud je budete potřebovat. Všechny třídy, které jsou potomky třídy Konfigurační položky je automaticky zdědí.

  Přidejte tlačítka

  Přidejte nová tlačítka pro automatizaci úprav, které byste jinak s úkoly prováděli jednu po druhé.

×