1. Importní tabulka

  Článek: AN0002449Aktualizováno:: 26.05.2021

  Během importu dat do ObjectGears vzniká dočasná databázová tabulka, která slouží k načtení dat ze vstupního souboru a transformaci textových hodnot na datové typy příslušných sloupců v cílové třídě, do níž importujeme. Pomocí skriptů, které můžeme nechat spouštět v různých fázích importu, můžeme do tabulky zasahovat a importovaná data tak dále upravovat.

  Importní tabulka je v ObjectGears automaticky zřízena pro každý konkrétní běh importu. Ve výchozím nastavení je tato tabulka dočasná a po skončení importu je smazána. V nastavení importu však můžeme zrušit zaškrtnutí Smazat importní tabulku a ponechat ji tak v databázi. V takovém případě můžeme s daty importní tabulky dále pracovat i po skončení importu. Při této volbě by uživatel měl zajistit konečné smazání takto vzniklých tabulek tak, aby nedocházel k jejich hromadění v databázi.

  Název importní tabulky

  Každá importní tabulka má unikátní název v rámci instance ObjectGears ve tvaru "tmp_import_" + ImportRun.Id - např. tmp_import_2095.

  Ve skriptu, který je spouštěn v rámci importu, se na tabulku můžeme odkazovat objektem OGActualImportDbTable, který obsahuje název importní tabulky pro daný běh importu.

  Struktura importní tabulky

  Importní tabulka obsahuje následující sloupce:

  Název sloupce Popis
  Id Id záznamu v importní tabulce.
  IsError Příznak, zda je řádek validní (=0) nebo chybný (=1).
  DataRowId Id odpovídajícího záznamu z importní třídy.
  ArchiveInUpdate Interní příznak, zda se má záznam archivovat
  LastChildDataRowId Id odpovídajícího záznamu posledního potomka importní třídy (v případech, kdy importní třída má potomky).
  IgnoreRow Interní příznak.
  col_xxx_s (kde xxx je Id sloupců v importní třídě) Importovaná hodnota ze zdrojového souboru.
  col_xxx_d (kde xxx je Id sloupců v importní třídě) Hodnota zkonvertovaná na datový typ odpovídající sloupci v importní třídě.

   

  Příklady práce s importní tabulkou můžete najít v článcích Indikace přítomnosti záznamu v importuKorekce importovaných dat.

×