1. Korekce importovaných dat

  Článek: AN0002442Aktualizováno:: 19.09.2020

  Během importu potřebujeme někdy korigovat importovaná data. K tomu nám poslouží skripty při událostech importu.

  Eliminace určitých dat importu

  Až během importu můžeme určit, která data mají být importována a která ne nebo je jinak upravit. Níže uvedený skript uvedený v Importu v poli Spustit po načtení dat do databáze způsobí, že z dočasné tabulky obsahující data načtená z importního souboru se odmažou záznamy mající ve sloupci Initials hodnotu "NO", ty, které v ve sloupci CanonicalName neobsahují text "objectgears.com/_Active" a ty, které obsahují ve sloupci CanonicalName text "objectgears.com/_Active/_Technical".

  var cl = OG.ClassDef.GetById( OGActualImport.ClassDefId);
  var colInitials = cl.Columns['Initials'];
  var colCanonicalName = cl.Columns['CanonicalName'];

  //nastavit ignorovani zaznamu
  var sql = OG.TextUtils.Format( 'update {0} set iserror = 1 where col_{1}_s = \'NO\' OR col_{2}_s NOT LIKE \'%objectgears.com/_Active%\' OR col_{2}_s LIKE \'%objectgears.com/_Active/_Technical%\'', OGActualImportDbTable, colInitials.Id, colCanonicalName.Id);
  OG.Sql.RunSql(sql);

  Příklad využijete při importu dat uživatelů Active Directory získaných pomocí funkce OG_AD-User.

×