1. Témata

    Článek: AN0002399Aktualizováno:: 03.03.2019

    U každého modelu můžete zvolit barevné téma, kterým se budou řídit jednotlivé stránky, menu, tlačítka atd. Barevná témata můžete stáhnout pomocí Instalátoru. Témata si můžete vytvořit i svoje vlastní. Téma podpoří Branding / Corporate Identity a umožní uživatelům lépe rozlišovat mezi aplikacemi v jedné instanci ObjectGears.

    Témata jsou definována v souborech App_Themes / __téma__ / ThemeStyle.css.

    Příklad: Záznam v různých barevných tématech.

    Pro každé téma můžeme definovat i další kaskádové styly. Jsou umístěny v souborech App_Themes / __téma__ / CustomerStyle.css.

×