1. Témata

  Článek: AN0002399Aktualizováno:: 23.05.2021

  U každého modelu můžete zvolit barevné téma, kterým se budou řídit jednotlivé stránky, menu, tlačítka atd. Barevná témata můžete stáhnout pomocí Instalátoru. Témata si můžete vytvořit i svoje vlastní. Téma podpoří Branding / Corporate Identity a umožní uživatelům lépe rozlišovat mezi aplikacemi v jedné instanci ObjectGears.

  Témata jsou definována v souborech App_Themes / __téma__ / ThemeStyle.css.

  Příklad: Záznam v různých barevných tématech.

  Témata umožňují definovat i obrázky pro pozadí. Vždy používejte názvy souborů bez diakritiky a mezer.

  Pro každé téma můžeme definovat i další kaskádové styly. Jsou umístěny v souborech App_Themes / __téma__ / CustomerStyle.css.

×