1. Instalátor systému ObjectGears

  Článek: AN0001935Aktualizováno::

   Instalátor systému ObjectGears slouží pro zjednodušení instalací nových verzí a modelů a správu instancí.

  Správa instancí zahrnuje evidenci všech vašich instancí (provozní, vývojové, akceptační a testovací) a to včetně evidencí, kde je instance nainstalována (webová část a další nástroje) a přístupu do databáze. Dále je pro každou instanci při instalaci vytvářena záloha předchozí verze (pouze soubory).

  Instalátor nabízí možnost jednoduchého zjištění nových verzí systému ObjectGears, nových modelů, témat, dokumentace a dalších částí celého systému. Nové části jsou nazývány balíčky. Každý balíček je možné stáhnout do sdíleného úložiště (globální diskové úložiště) a z něj provést vlastní instalaci na cílovou instanci. Při instalaci instalátor zkontroluje, zda je možné balíček na danou instanci nainstalovat a tím předejít problémům při chybné instalaci.

   

   

  Tlačítka na toolbaru

  Instance - Zobrazí záložku s instancemi.
  Instalační balíčky - Zobrazí záložku se staženými balíčky.
  Stáhnout - Stáhne informace o všech dostupných balíčcích.
  Aktualizovat - Zjistí, zda existuje nová verze instalátoru. Pokud ano, pak ji stáhne, ukončí spuštění instalátoru a spustí novou verzi.
  Licence - Zobrazí formulář pro generování licence.
  Nastavení - Zobrazí formulář pro nastavení instalátoru.
  Web - Zobrazí stránku na webu ObjectGears s informacemi pro instalaci.
  Help - Zobrazí nápovědu.

   

  Seznam pojmů

  Název Popis
  Balíček Všechny části systému ObjectGears jsou zabaleny do balíčků. Ty je možné stáhnout pomocí instalátoru a nainstalovat. Balíček tak může obsahovat novou verzi ObjectGears, barevné téma, modul, model, utilitu, dokumentaci...
  Instance

  Instance v instalátoru představuje záznam o vaší fyzické instalaci systému ObjectGears. Zapsáním všech informací o všech instancích si značně zjednodušíte a urychlíte práci při dalším nasazení nových balíčků.

  Instance mohou být provozní, testovací, vývojové nebo akceptační.

  Globální diskové úložiště

  Instalátor postupně stahuje informace o balíčcích, vlastní balíčky, provádí zálohu při instalacích, loguje... Všechny tyto soubory ukládá do adresářové struktury "Globální diskové úložiště".

  Je vhodné mít tento adresář jako síťový a takový, aby na něj bylo vidět ze všech serverů, ze kterých budete provádět instalaci.

  Model Model představuje XML popis, který se nahraje do systému ObjectGears. Popis může obsahovat definice pro třídy, sloupce, reporty... Tímto způsobem je možné přenášet vytvořené modely mezi více instancemi systému ObjectGears.
  Modul Modul je rozšíření systému ObjectGears v jazyce .NET. Modul může vytvořit kdokoli a tak rozšířit funkcionalitu o vlastní. Také je možné pomocí něj přidat vlastní webparty.

   

×