1. DottedText

  Článek: AN0001623Aktualizováno:: 17.10.2018

  Objekt převede "číselný text" např. "1.5.14.3" do celého čísla. Díky tomu můžete lehce porovnávat nebo řadit čísla verzí. Objekt se používá např. v modelu EasyTask u třídy Verze.

  Při převodu dejte pozor, aby nedošlo k přetečení datového typu int nebo long.

  Při převodu se zohledňuje různý počet číslic v "číselném textu".

  Název Popis
  char Separator Oddělovač mezi číselnými pozicemi. Výchozí hodnota je ".".
  int MinNumbers Minimální počet číselných pozic. Výchozí hodnota je 0.
  int MaxNumber Maximální počet číselných pozic. Výchozí hodnota je 0.
  int MaxNumberLength Maximální počet číslic na jedné číselné pozici. Výchozí hodnota je 3.
  int Parse(string text) Funkce provede parsování zadaného textu.
  long ParseLong(string text) Funkce provede parsování zadaného textu.

  Pokud je MinNumbers nebo MaxNumbers rovno 0, je tato vlastnost ignorována.

  Příklad

  Při vytvoření instance definujete oddělovač číselných pozic, minimální a maximální počet číslených pozic a maximální počet číslic na jedné číselné pozici.

  DottedText dt = new DottedText( 4, 4, 3);
  var i = dt.ParseLong("1.718.4.88");
  //result: i = 100 718 400 880

  DottedText dt = new DottedText( 3, 3, 2);
  var i = dt.Parse("1.71.4");
  //result: i = 107 140

×