1. Model: EasyTask

  Článek: AN0001803Aktualizováno:: 25.01.2021

  Systém ObjectGears je dodáván spolu s nástrojem pro snadnou evidenci úkolů disponující těmito hlavními rysy:

  • Jednoduché evidence úkolů v menších týmech.
  • Jednotlivé úkoly jsou přiřazeny k projektům, do kterých patří, jsou klasifikovány z hlediska oblasti, které se týkají, jsou prioritizovány, označeny požadovaným termínem vyřešení a přiděleny konkrétnímu řešiteli.
  • Úkoly procházejí určtými stavy, které označují jejich jednotlivé životní fáze (typicky od vzniku, přes schválení k vývoji, přidělení k otestování a vyřešení).
  • K úkolu lze přiložit přílohu.
  • Emailová notifikace je zaslána přidělenému řešitele po každé změně v úkolu.
  • Filtrování úkolů podle všech možných kritérií.
  • Oprávnění, vzhled obrazovek a další funkčnosti lze jednoduše přizpůsobit potřebám zákazníka (výhoda platformy ObjectGears).
  • Audit trail - veškeré změny jsou dohledatelné (kdo a kdy změnil co).

   

  Použité objekty

  Typ objektu Název objektu Popis objektu
  Třída Úkol Záznamy úkolů
  Třída Kategorie Číselník kategorií úkolů.
  Třída Priorita Číselník priorit úkolů.
  Třída Projekt Číselník projektů, k nimž se úkoly vztahují.
  Třída Status Číselník stavů úkolů.
  Třída Verze Číselník verzí, ke kterým se úkoly mohou vztahovat.

   

  Role

  Role ObjectGears role Případy užití
  Uživatel EasyTask - Uživatel Zadává úkoly, aktualizuje je podle průběhu prací, přiřazuje nové řešitele.
  Správce EasyTask - Správce Udržuje seznam projektů, stavů úkolů, priorit, typů úkolů, verzí atd.

  Průběh životního cyklu úkolu je znázorněn na následujícím schématu.

   

  Uživateli je k dispozici přehled ůkolů. Má možnost úkoly filtrovat např. dle statusu, osoby, jíž jsou přiřazeny, projektu atd. Úkoly, které jsou přiřazeny přihlášenému uživateli nebo se nacházejí v určitých stavech jsou barevně odlišeny.

   

  Po otevření detailu úkolu uživatel vidí historii řešení úkolu, může zobrazit či přiložit přílohy atd.

   

  Po provedení změny v úkolu se odesílá emailová notifikace s uvedením základních informací o úkolu a odkazem na daný úkol řešiteli, kterému je úkol přiřazen. Definice notifikace je uvedena na následujícím obrázku.

  Tento model demonstruje základní funkčnosti ObjectGears a možnosti rychlého efektivního vývoje aplikace na této platformě. Vytvoření modelu je popsáno v sekci nápovědy Případové studie.

×