1. Informace o aplikaci

  Článek: AN0001550Aktualizováno:: 06.05.2021

  Na této stránce jsou zobrazeny základní informace o konfiguraci aplikace.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Uložení změn.
  Kontrola stavu databáze.
  Vymazat cache - vymaže cache aplikace.
  Moduly - vede na stránku se seznamem modulů.
  Protokol událostí - vede na stránku s protokolem událostí.
  Aplikační události - vede na stránku s nastavením aplikačních událostí.
  Skriptovací okno - vede na stránku s oknem pro přímé spuštění skriptu.
  Ladit - otevře okno pro ladění akcí určitého uživatele.

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Název instance ObjectGears - název instance ObjectGears přebíraný ze souboru web.config, který se objevuje např. v emailech zasílaných systémem ObjectGears.
  • Prostředí instance - klasifikace prostředí v souboru web.config (Production, Acceptance, Test, Development). Na tento parametr lze ve skriptech navázat příslušnou logiku a např. v neprodukčních prostředích omezit integrace s ostatními systémy.
  • Platnost licenčního klíče pro aktualizace do - informace o datu konce platnosti licenčního klíče pro aktualizace. Aktualizace vydané po tomto datu nebudou dostupné. Pro prodloužení doby platnosti kontaktujte svého obchodního partnera pro ObjectGears.
  • Počet uživatelů: aktuální/maximum - aktuální počet uživatelů v aplikaci (počítají se i smazané účty) a maximální počet uživatelů, kteří mohou pracovat v systému podle počtu licencovaných uživatelů.
  • ID serveru - ID serveru, na kterém běží instance ObjectGears
  • Login účet administrátora - informace o účtech s rolí administrátor.
  • Cesta k aplikaci na serveru - cesta, v níž je uložen web aplikace
  • Web url - adresa použitá v odkazech zasílaných aplikací
  • Adresář pro komponentu Piklo - adresář aplikačního serveru s komponentou Piklo.
  • Výchozí jazyk - výchozí jazyk, v kterém se aplikace uživateli zobrazuje, pokud nemá zvolen jiný jazyk. Hodnota se přebírá z web.config. Pokud je ve web.config uveden neplatný jazyk nebo jazyk, v němž není aplikace lokalizovaná, použije se anglická (en-EN) lokalizace.
  • Povoleno přihlášení - informace, zda se do aplikace mohou uživatelé přihlásit
  • Povoleno vytvářet nové uživatele - informace, zda v lze v aplikace vytvářet nové uživatele
  • Povolit webové služby - udává, zda je povoleno použití webových služeb.
  • Povoleny zástupy uživatelů - informace, zda uživatelé mohou delegovat úkoly v rámci workflow.
  • Typ ověřování uživatelů - ověřování buď jménem a heslem nebo spoléhání na Windows autentizaci.
  • Přiřazení rolí uživatelům - informace o způsobu přiřazování rolí uživatelům.
  • Třída pro vlastnosti uživatele - název modelu a třídy pro rozšíření vlastností uživatele.
  • Sloupec pro mapování vlastností uživatelů na uživatele
  • Sloupec s telefonem uživatele - sloupec tabulky rozšiřující vlastnosti uživatelů s telefonem uživatele (pro zasílání SMS notifikací).
  • Sloupec s velkým obrázkem uživatele -  sloupec třídy rozšiřující vlastnosti uživatele s velkým obrázkem uživatele. Používá se na stránce Informace o uživateli.
  • Sloupec s malým obrázkem uživatele -  sloupec třídy rozšiřující vlastnosti uživatele s malým obrázkem uživatele. Používá se jako ikona uživatele.
  • Org. struktura pro výběr uživatelů - organizační struktura omezující viditelnost uživatelů na stránce pro výběr uživatele
  • Třída pro uživatelské skupiny - třída organizační strukturu pro výběr uživatelů
  • Sloupec s uživateli ve třídě uživatelských skupin
  • Max. délka vkládaných souborů - informace o maximální délce souboru, který lze do aplikace vložit.
  • Skrytá kopie pro odesílané emaily - Email, na který se odesílají ve skryté kopii všechny emailové notifikace.
  • Email pro zasílání chyb

  Záložka: Konfigurace

  Sekce: Basic properties

  • Výchozí stránka - volba výchozí stránky aplikace. Tato stránka je zobrazena místo stránky default.aspx.

  Záložka: Informace uživatelům

  • Informace - lokalizovaný text hlášky, která se uživatelům zobrazí na všech stránkách v horní části obrazovky.
  • Zobrazit od - datum a čas, odkdy je informace uživatelům zobrazována.
  • Zobrazit do - datum a čas, dokdy je informace uživatelům zobrazována.
  • Povolit integrační interface - Určuje, zda exporty a importy označené jako Integrační export nebo Integrační import mohou být spouštěny
  • Povolit přístup jen administrátorům - Určuje, zda pouze administrátoři a níže uvedení uživatelé mohou přistupovat k aplikaci. Při aktivaci je zobrazeno hlášení z pole  'Informace'.
  • Povolit přístup uživatelům - Výběr uživatelů, kteří mohou přistupovat k aplikaci, když je aktivována volba Povolit přístup jen administrátorům.
×