1. Zprovoznění modelu Znalostní báze

  Article: AN0002390Updated: 15.01.2019

  Před tím, než Znalostní bázi začnete používat, musíte provést několik kroků pro její první konfiguraci.

  Předpoklady

  Pro fungování Znalostní báze je třeba instalace Windows služby - provádí se jako jeden z kroků při instalaci ObjectGears.

  1. Nastavte se jako vlastník modelu Znalostní báze

  Abyste mohli model spravovat, musíte být buď Administrátorem (nastavení se provádí v elementu AdminLogins souboru web.config) nebo IT správcem modelu (nastavení se provádí v modelu: menu Správa - Modely - Modely, vyberte model Znalostní báze a nastavte se v poli IT vlastník).

  2. Přidělení oprávnění

  Se Znalostní bází pracují následující role:

  Role Popis
  Knowledge Base - Administrátor Udržuje číselníky jako např. Témata a Kategorie článků.
  Knowledge Base - Author Píše Články.
  Knowledge Base - Reader Zobrazuje a hodnotí Články.
  Všichni autentizovaní uživatelé (role přiřazená automaticky všem přihlášeným uživatelům) Stejná oprávnění jako role Knowledge Base - Reader
  Pokud nechcete umožnit všem uživatelům pracovat se Znalostní bází odeberte tuto roli v detailu stránky Znalostní báze.

  Pokud přebíráte přiřazení rolí uživatelům ze skupin Active Directory, zajistěte, aby daní uživatelé byli členy příslušných Active Directory skupin. u(Active Directory skupina je definována v detailu ObjectGears role: menu Správa - Řízení přístupu - Role).

  Pokud definujete členství v rolích v ObjectGears, přiřaďte příslušnou roli každému uživateli (menu Správa - Uživatelé - Uživatelé).

  3. Definice autorů a schvalovatelů článků

  Články v jednotlivých tématech mohou vytvářet jen definovaní Autoři. Přejděte to menu Znalostní báze - Témata a pro jednotlivá Témata definujte autory.

  Máte také možnost určit Schvalovatele, který obdrží každou novou verzi články v daném tématu ke schválení. Nastavit ho můžete opět v Tématech. Pokud Schvalovatel nebude pro dané Téma definován, bude článek po předložení autorem ke schválení systémem schválen automaticky.

  4. Revize číselníků

  Abyste mohli upravovat číselníky Znalostní báze, musíte mít roli Knowledge Base - Administrátor - viz výše.

  Model Znalostní báze obsahuje několik číselníků (menu Znalostní báze - Témata, Kategorie, Bezpečnostní klasifikace). Upravte je dle svých potřeb.

×