1. Zprovoznění modelu Požadavky

  Article: AN0002391Updated: 15.01.2019

  Před tím, než Požadavky začnete používat, musíte provést několik kroků pro jejich první konfiguraci.

  Předpoklady

  Model Požadavky je propojen s modelem IT. Je třeba zprovoznit i model IT.

  1. Nastavte se jako vlastník modelu Požadavky

  Abyste mohli model spravovat, musíte být buď Administrátorem (nastavení se provádí v elementu AdminLogins souboru web.config) nebo IT správcem modelu (nastavení se provádí v modelu: menu Správa - Modely - Modely, vyberte model Požadavky a nastavte se v poli IT vlastník).

  2. Přidělení oprávnění

  S Požadavky pracují následující role:

  Role Popis
  Všichni autentizovaní uživatelé (role přiřazená automaticky všem přihlášeným uživatelům) Zobrazuje dashboard s přehledem požadavků. Zadává Hlášení problému (User call), popř. Incidenty. Zadává Katalogové požadavky. Zobrazuje přehledy.
  IT Manager, IT Application Manager, IT Applicatiom Teamleader Zobrazují nastavení podkategorií Katalogových požadavků.
  IT Helpdesk Pracuje s Hlášením uživatele, s Katalogovými požadavky.
  Spravuje Kategorie  a Podkategorie požadavků.
  IT System Administrator Pracuje s Katalogovými požadavky.
  Zobrazují nastavení podkategorií Katalogových požadavků.
  IT Project Manager Zobrazují nastavení podkategorií Katalogových požadavků a Řešitelských týmů.
  IT Architekt Spravuje číselníky, Řešitelské týmy atd.

  Výše uvedená oprávnění můžete změnit v nastavení jednotlivých objektů. Oprávnění můžete odebrat stávajícím rolím, přidat novým rolím atd. Vše dle vašich potřeb.

  Pokud přebíráte přiřazení rolí uživatelům ze skupin Active Directory, zajistěte, aby daní uživatelé byli členy příslušných Active Directory skupin. (Active Directory skupina je definována v detailu ObjectGears role: menu Správa - Řízení přístupu - Role).

  Pokud definujete členství v rolích v ObjectGears, přiřaďte příslušnou roli každému uživateli (menu Správa - Uživatelé - Uživatelé).

  3. Revize číselníků

  Abyste mohli upravovat číselníky modelu Požadavky, musíte mít roli IT Architekt- viz výše.

  Model Požadavky obsahuje několik číselníků (Kategorie a Podkategorie Uživatelských hlášení a Katalogových požadavků, Řešitelské týmy, Dopad závady). Upravte je dle svých potřeb. Číselníky Stav požadavku a Schválení mohou vyžadují změnu i ve skriptech workflow. Jejich úpravu důkladně otestujte.

×