Version:
  1. Top

Search article in the documentation

Documentation of objects
System ObjectGears can generate documentation for particular models or roles shared in the ObjectGears instance.
AN0001622
09.09.2018
Example: User documentation
Uživatelská dokumentace popisuje uživatelům možnosti, které jim aplikace nabízí. Součástí je nápověda pro jednotlivé obrazovky i celkový popis funkcionality.
AN0002338
20.12.2018
Model Version Controlled Documentation
Description of the functionality of the application for Version Controlled Documentation built on ObjectGears platform.
AN0002337
11.11.2018
Models
Read about ObjectGears model, an application from user perspective, an independent envelope containing all its objects and utilizing instance-level objects.
AN0001634
21.09.2018
×