1. Script object OG.Import

  Article: AN0002172Updated: 21.09.2018

  This object offers functions for reading import metadata.

  Script functions

  Name Description
  ImportList GetAll() Function returns all the imports.
  Import GetById(int id) Function returns import according to the input Id.
  ImportRun Run(Import import, ref int? importRunId) Function runs an import.
  void AddProgressMessageToImportRun(ImportRun ir, string message) Function adds a record into the import log with infomation about import course.
  void AddMessageToImportRunLog(int importRunId, int rowIndex, string message) Function adds a record into the log of import start.
  bool HaveUserRightByImport(int importId, ImportRoleOperation operation) Funkce vrátí TRUE pokud má přihlášený uživatel právo na import s danou operací. Jinak je vráceno FALSE.
  ImportRoleOperation ImportRoleOperation_ShowLog Operace pro zobrazení logu importu.
  ImportRoleOperation ImportRoleOperation_Run Operace pro spuštění importu.

  Object call

  OG.Import

×