1. Skripty na stránce

  Article: AN0001972Updated: 22.09.2018

  Na stránkách s webparty je možné použít skripty. Můžete tak jednoduše rozšířit stránky o vámi požadovanou funkcionalitu:

  • můžete na toolbar přidat nové tlačítka pro spouštění vašich akcí
  • reagovat na akce na stránce
  • přidat na stránku nový ovládací prvek pro zobrazení dalších informací

  Skriptování není určeno pro potlačení funkcionality systému ObjectGears, ale pro rozšíření o vaše funkce.

  Každá událost může být ve skriptu definována pouze jednou. Není chybou, když není definována. Pro lepší přehlednost můžete ve skriptu vytvářet další funkce, které však nesmí kolidovat s názvy událostí.

  Pro skripty jsou Vám dostupné následující události:

  Událost Popis
  OnLoad Událost se spustí po načtení stránky na serveru. Odpovídá ASP.NET události OnLoad.
  OnPreRender Událost se spustí při vykreslení stránky na serveru. Odpovídá ASP.NET události OnPreRender.

  Popis událostí

  Všechny události se ve skriptu definují stejně, jen s rozdílným názvem funkce.

  Příklad definice události:

  function OnPreRender()
  {
      ...
  }

  Objekty skriptů

  Pro různé události jsou dostupné různé vlastnosti. Tyto objekty jsou popsány následující tabulce.

  Událost Objekt Popis
  OGModel Instance aktuálního modelu.
  OGContentPage Instance aktuální stránky.
  OGWebParts Seznam webpartů na stránce.
  OGPageSetting Objekt pro nastavení vlastností celé stránky.
  OnPreRender OGControlOperations Seznam tlačítek zobrazovaných na toolbaru. Seznam obsahuje jen povolená tlačítka.

  Ovládací prvky

  Pro práci ve skriptech je potřeba znát názvy ovládacích prvků, které lze použít. Tabulka níže obsahuje seznam dostupných názvů.

  Typ Kód ovládacího prvku Popis
  ToolbarButton  backToolbarButton Tlačítko zpět na toolbaru.

  Předání objektů mezi webparty a tlačítky

  V některých případech je potřeba předat objekty mezi skripty stránky a skriptem na tlačítku. Například pro nastavení, kam bude tlačítko po kliknutí uživatele přesměrovávat.

  V tomto případě na stránce zjistíte potřebné informace a uložíte je pomocí metody OG.SetItem (kód, objekt). Ve skriptu na tlačítku si hodnotu načtete pomocí funkce OG.GetItem (kód). Parametr kód musí být při obou voláních stejný. Jako objekt můžete uložit cokoliv. Hodnoty jsou uloženy jen v rámci jednoho webového pořadavku, pak budou zahozeny.

  Příklady

  Nastavení tlačítka Zpět

  Nastavením tlačítka potlačíte výchozí chování. Nastavením můžete změnit text na tlačítku, ikonu, URL (použije se při kliknutí na tlačítko) a viditelnost.

  Vlastnosti nastavujte v události OnLoad.

  function OnLoad()
  {
      var b = OGForm.GetControl('backToolbarButton');
      b.Visible = true;
      b.Text = 'Zpět na začátek';
      b.NavigateUrl = 'Datas.aspx?CId=85';
  }

×