1. Vazby objektu

    Article: AN0001823Updated: 10.09.2018

    Funkce vazeb objektu poskytuje rychlý pohled na jiné objekty, které se odkazují na aktuální objekt.

    Funkce je dostupná pro objekty správy pomocí tlačítka na toolbaru nebo odkazu v kontextovém menu ( Vazby objektu).

    U nalezených objektů je možné kliknout na jejich název a dostat se tak na detail objektu. Po kliknutí na ikonu   se pak dostaneme na vazby daného objektu. To umožňuje jednoduše procházet vazby mezi objekty.

    Funkci použijte v případě zjišťování závislostí mezi objekty, např. před zamýšleným smazáním objektu.

×