1. Typ sloupce Text

  Article: AN0001617Updated: 09.10.2018

  Tento typ slouží pro uložení textu. Pro sloupec lze definovat maximální délku textu (vlastnost Max. délka textu a výchozí hodnota je 255 znaků). Nezadání délky je chápáno jako text o maximální délce (záleží na verzi databáze) a je cca 2^31-1 bytů (2 GB).

  Vlastnosti

  Společné vlastnosti pro všechny tři typy sloupců.

  Název Popis
  Použít jako odkaz Při povolení bude na detailním formuláři titulek sloupce klikací. URL, kam bude uživatel přesměrován, bude vytvořeno z hodnoty sloupce a Formátu odkazu.
  Formát odkazu Formát odkazu (viz níže).
  Název okna pro odkaz Standardně se odkaz otevírá do stejného okna, ve kterém je zobrazena aktuální stránka. Při vyplnění tohot sloupce se odkaz otevře do jiného okna.
  Umožnit otevření odkazu v seznamu Po nastavení bude možné kliknout na text v seznamu záznamů.
  Min. délka textu Po nastavení nebude možné záznam uložit, pokud nebude mít text určený minimální počet znaků.
  Max. délka textu Po nastavení nebude možné záznam uložit, pokud nebude mít text určený maximální počet znaků.
  Povolit sekvence Po nastavení se začne do sloupce generovat číselná řada (sekvence). Uživatel nemůže generovanou hodnotu měnit.
  Formát sekvence Formát pro výsledný vzhled generované sekvence.
  Povolit pro globální hledání Při povolení se bude sloupec prohledávat při globálním hledání.
  Regulární výraz Requlární výraz pro kontrolu zadané hodnoty
  Chybové hlášení reg. výrazu Chybové hlášení, které se zobrazí pokud zadaná hodnota neodpovídá regulárnímu výrazu

   Vlastnosti pro dlouhý text

  Název Popis
  Jako HTML Po nastavení je text možné editovat jako HMTL včetně možností formátování písma (barev, velikostí), vkládání tabulek, odkazů a odrážek...Uživateli se zobrazí HTML editor.
  Css třída obsahu CSS třída pro použití specifických stylů textu. Umožňuje nastavit formátování v editoru. Funkce je používána např. v modelu Znalostní báze
  Url souboru se styly Url na soubor se styly.
  Režim přidávaných komentářů Režim, kdy lze do textu přidat pouze nový komentář. Ten se po uložení připojí k již existujícímu textu. Dochází tak k "postupnému komentování", kdy původní text nelze změnit. Každý komentář je uveden jménem uživatele a časem vytvoření komentáře.

  Formát odkazu

  Určuje, zda hodnoty zadané do sloupce budou interpretovány jako celý odkaz nebo jen jeho část.

  Příklad:
  '{#}' - hodnota ze sloupce tvoří celý odkaz
  'http://www.company.com/index.aspx?text={#}' - hodnota ze sloupce tvoří jen část odkazu

  Text {#} je nahrazen hodnotou ze sloupce.

  Hodnota ve sloupci je výrazem, a tak je možné používat funkce jako např. Column a vložit tak do odkazu i hodnoty z jiných sloupců. Toto chování je zvlášť vhodné v dotazech, kde můžete vytvořit URL pro přechod na jinou stránku.

  Název okna pro odkaz

  Jako název můžete použít libovolný text nebo standardní názvy (HTML definice):

  Název Popis
  _blank nové okno nebo nová záložka
  _top nejvyšší okno hierarchie rámů
  _parent nadřazený rám
  _self tentýž rám

  Režim přidávaných komentářů

  V tomto režimu může uživatel pouze přidat do textového sloupce nový text (komentář). Nemůže změnit již jednou přidaný text. Každý komentář je uveden jménem uživatele a časem vytvoření komentáře.

  Regulární výrazy

  Pomocí regulárních výrazů můžete nastavit kontrolu zadaného textu. Formát regulárního výrazu odpovídá definici Microsoftu.

  Několik příkladů naleznete zde https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff650303.aspx.

  Ukázky ovládacího prvku

   Obrázek ukazuje 1) jednořádkové textové pole, 2) víceřádkové pole, 3) sloupec s nastaveným příznakem Režim přidávaných komentářů, 4) sloupec s nastaveným příznakem Jako HTML

  Editace zdrojového html kódu

  Html editor umožňuje uživateli standardně editovat přímo i html kód. Pokud tomu chcete zabránit, můžete tlačítko pro editaci zdrojového kódu skrýt skriptem v detailu třídy. Níže uvedený příklad skryje tlačítko u sloupce s kódem new_text.

  Skript pro detail záznamu:

  function OnPreRender()
  {
     OGColumns['new_text'].ColumnUI.ShowSourceButton = false;
  }

×