1. Datový typ OG - JSClassDefMDRelationScriptInfoList

  Article: AN0002465Updated: 23.10.2021

  Objekt je seznam objektů JSClassDefMDRelationScriptInfo.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  this[string code] Vrátí požadovanou master-detail vazbu podle zadaného kódu. Pokud neexistuje žádná taková master-detail vazba, pak je vráceno NULL.
  int Count Počet master-detail vazeb v kolekci. 

   Příklad

  var md = OGMDRelations['my_code'];

×