1. Objekt skriptu OG.Encoding

  Artikel: AN0002169Aktualisiert:
  Die vorgegebene Sprachenversion vom Artikeltext wird angezeigt, weil es kein Text von der ausgewählten Sprache und Version gibt.

  Objekt nabízí funkce pro práci s kódováním.

  Funkce scriptu

   

  Název Popis
  Encoding GetASCII() Vrátí kódování ASCII.
  Encoding GetUnicode() Vrátí kódování Unicode.
  Encoding GetUTF8() Vrátí kódování UTF8.
  Encoding GetByCodePage(int codePage) Vrátí kódování podle zadané kódové stránky.
  Encoding GetByName(string name) Vrátí kódování podle zadaného názvu.
  EncodingInfo[] GetAll() Vrátí senzam kódování všech dostupných kódování..

  Volání objektu

  OG.Encoding

×