1. Objekt skriptu OG.DateTime

  Article: AN0002164Updated:

  Objekt nabízí funkce pro práci s datumem a časem.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  bool IsYeasLeap(DateTime date) Funkce vrátí příznak, zda je rok přestupný.
  bool IsActualYeasLeap Funkce vrátí příznak, zda je aktulní rok přestupný.
  DateTime Now Funkce vrátí aktuální datum a čas.
  DateTime Create(int year, int month, int day) Funkce vytvoří datum.
  DateTime Create(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second) Funkce vytvoří datum a čas.
  DateTime Create(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millisecond) Funkce vytvoří datum a čas.
  TimeSpan Difference( DateTime d1, DateTime d2) Funkce odečte dva datumy a vrátí jejich rozdíl.
  DateTime TodayStart Funkce vrátí počátek dnešního dne.
  DateTime TodayEnd Funkce vrátí konec dnešního dne.
  DateTime YesterdayStart Funkce vrátí počátek včerejšího dne.
  DateTime YesterdayEnd Funkce vrátí konec včerejšího dne.
  DateTime TomorrowStart Funkce vrátí počátek zítřejšího dne.
  DateTime TomorrowEnd Funkce vrátí konec zítřejšího dne.
  DateTime ActualYearStart Funkce vrátí počátek aktuálního roku.
  DateTime ActualYearEnd Funkce vrátí konec aktuálního roku.
  DateTime ActualMonthStart Funkce vrátí počátek aktuálního měsíce.
  DateTime ActualMonthEnd Funkce vrátí konec aktuálního měsíce.
  DateTime ActualWeekStart Funkce vrátí počátek aktuálního týdne.
  DateTime ActualWeekEnd Funkce vrátí konec aktuálního týdne.
  DateTime ActualQuarterStart Funkce vrátí počátek aktuálního čtvrtletí.
  DateTime ActualQuarterEnd Funkce vrátí konec aktuálního čtvrtletí.
  DateTime PreviousMonthStart Funkce vrátí počátek předchozího měsíce.
  DateTime PreviousMonthEnd Funkce vrátí konec předchozího měsíce.
  DateTime NextMonthStart Funkce vrátí počátek následujícího měsíce.
  DateTime NextMonthEnd Funkce vrátí konec následujícího měsíce.
  DateTime PreviousWeekStart Funkce vrátí počátek předchozího týdne.
  DateTime PreviousWeekEnd Funkce vrátí konec předchozího týdne.
  DateTime NextWeekStart Funkce vrátí počátek následujícího čtvrtletí.
  DateTime NextWeekEnd Funkce vrátí konec následujícího čtvrtletí.
  DateTime PreviousQuarterStart Funkce vrátí počátek předchozího čtvrtletí.
  DateTime PreviousQuarterEnd Funkce vrátí konec předchozího čtvrtletí.
  DateTime NextQuarterStart Funkce vrátí počátek následujícího čtvrtletí.
  DateTime NextQuarterEnd Funkce vrátí konec následujícího čtvrtletí.
  DateTime PreviousYearStart Funkce vrátí počátek předchozího roku.
  DateTime PreviousYearEnd Funkce vrátí konec předchozího roku.
  DateTime NextYearStart Funkce vrátí počátek následujícího roku.
  DateTime NextYearEnd Funkce vrátí konec následujícího roku.
  DateTime Previous3Weeks Funkce vrátí počátek před 3 týdny.
  DateTime Next3Weeks Funkce vrátí počátek za 3 týdny.
  DateTime Previous3Months Funkce vrátí počátek před 3 měsíci.
  DateTime Next3Months Funkce vrátí počátek za 3 měsíci.
  DateTime Previous3Years Funkce vrátí počátek před 3 roky.
  DateTime Next3Years Funkce vrátí počátek za 3 roky.

  Volání objektu

  OG.Debug

×